Nick    Heslo     

  Army burza

  

  

  Aplikace pro evidenci nálezů

  Vše o numismatice

  

  

 

  


Výkvet árijcov

Nacistickí pohlavári boli len karikatúrou velebenej rasy

Adolf Hitler už vo svojej knihe Mein Kampf z roku 1924 usilovne narába so slovom árijec. Píše: „Árijec je Prometeom, z jeho jasného čela vždy vyšľahovali iskry geniality a ustavične živili oheň poznania...“ Hitler ho síce definuje nejasne, ale z kontextu to jasne vyplýva: je to Germán, vysoký, štíhly. Tvrdý muž plavých vlasov a modrých očí, človek nadradenej rasy, nadčlovek povolaný vládnuť. Nacizmus sa zrodil z tejto chorej myšlienky, na nej bujnel, na ňu aj zahynul. Dejiny sú však plné absurdít. Nacistickí pohlavári boli skôr popretím ako potvrdením rasovej teórie.

Čo vykazoval Hitler:
Ak sa „zúrivý reportér“ Egon Ervin Kisch vrhol na niekoho, bolo mu beda. Zaútočil i na Hitlera. V otvorenom liste mu napísal: „Len úplný tupec a zadebnenec, ak vykoná nejaký hrdinský čin, dostal vyznamenanie, ale nepovýšili ho. Pokladali Ťa, neskoršieho najvyššieho veliteľa tretej ríše, za takého ťulpasa? Adolf, nevykladaj predsa také čosi! Je úplne nemožné, aby slobodníka, ktorého uznajú za hodného vyznamenať železným krížom, štyri roky pokladali za neschopného stať sa desiatnikom.“
Nezaskvel sa za vojny. Pri asentírke v Salzburgu ho pre celkovú slabosť nevzali za vojaka. O pol roka sa dobrovoľne prihlásil do nemeckej armády. Bol spojkou. Kisch mu pripomenul, „aký šplhúň, ulievak a strachopud musí byť človek, aby sa udržal vzadu, pri veliteľstve“. Hitler sa nezaskvel ani pred vojnou. Bol viedenským povaľačom, vykonával príležitostné práce, odhŕňal sneh, nosil batožinu... Nezaskvel sa ani hneď po vojne. Zostal pri vojsku a plnil podradné úlohy. Nevyšľahovali teda z jeho čela „iskry geniality“. Najvyšší fašistický hodnostár nebol vysoký. Podľa niektorých údajov meral len 173 centimetrov, podľa iných o niečo viac. Nedorástol teda ani na priemerného, nieto ešte na poriadneho chlapa. Nebol plavovlasý - mal tmavohnedé, takmer čierne vlasy, oči mal síce modré, až sivomodré, ale „žartom“ vraj občas zaškúlil. Keď sa mu blížila päťdesiatka, používal okuliare. Tajne, aby pred národom nestratil autoritu. Správy mu pripravovali na osobitnom „führerovom písacom stroji“ s písmenami dvojnásobne väčšími. Od začiatku roku 1943 sa mu začala triasť ľavá ruka a noha. Triaška sa mu s prestávkami vracala a stupňovala sa. Keď sa Hitler po nezdarenom puči ocitol roku 1924 vo väzení, dali posudok na neho vypracovať frenológovi profesorovi Maxovi von Grüberovi. Napísal, že Hitlerove črty „vykazujú zlú rasu, zmiešanú. Nízke, ustupujúce čelo, nepekný nos, široké lícne kosti, malé oči, tmavé vlasy...“ To teda bol führer.

Tučný šašo:
Pred procesom v Norimbergu merali uväzneným nacistickým pohlavárom IQ. Márnomyseľný Hermann Göring sa potešil, že mu namerali 138, ale sa ho dotklo, že bol až tretí v rebríčku. Bol mimoriadne inteligentný. Kedysi aj štíhly. A za prvej svetovej vojny i odvážny letec, kapitán a veliteľ eskadry. Lenže s pribúdajúcimi rokmi pribúdali aj kilogramy a neúspechy vo funkcii najvyššieho veliteľa nemeckého letectva. Keďže jedol a hodoval bez obmedzenia, časom sa zmenil na valiaci sa sud.
Göring, Hitlerov zástupca, spupný, brutálny, krutý muž, ktorého Gisevius v Hitlerovom životopise nazýva iba arcilotrom, bol zlodejom najväčšieho formátu. Pod jeho kontrolu spadali stranícke fondy i majetky zhabané Židom. Časť z toho si nechával pre seba. Vyznávač socialistických názorov žil bujaro a v neopísateľnej nádhere. Mal množstvo šperkov, drahokamov a vzácnych obrazov - väčšinou nakradnutých. Ríšsky maršal Göring prejavoval podivné sklony. Rád sa parádil. Väčšmi ako najväčšia parádnica. Nosil krikľavé uniformy a obleky. Vo vidieckom sídle často vítal hostí v odeve stredovekého šľachtica a ešte si nasadil aj kančie zuby. Raz sa objavil v Hitlerovej spoločnosti v hodvábnom maharadžovskom obleku, ba i s turbanom na hlave. Führer, nikdy nie skúpy na slová, onemel. Göring sa čoraz väčšmi menil na šaša. Dokonca si začal maľovať nechty a líca. U druhov v zbrani sa stal predmetom posmechu.
Hypochonder Hitler sa napchával liekmi, narkoman Göring drogami. Navykol si na ne už dávnejšie, ale postupne sa stával čoraz závislejším. V máji 1943 rečnil predstaviteľom nemeckého oceliarskeho priemyslu, reč sa mu spomaľovala a vyzeral čoraz väčšmi duchom neprítomný. Napokon si položil hlavu na stôl a zaspal. V norimberskej väznici ho museli odvykať od drog. Od spupnosti si neodvykol. Tá mu zostala. Za nič si nepriznával vinu.

Zakomplexovaný:
Heinrich Himmler začal svoju profesionálnu dráhu ako sedliak. Nedarilo sa mu. Ochorel na týfus a keďže bol aj tak dengľavý, slabý a jeho zdravie chatrné, presedlal na prácu asistenta v laboratóriu na vývoj umelých hnojív. Potom sa usiloval živiť chovom kurčiat... Neslávna kariéra! Navyše bol nízky - len o dva a pol centimetra vyšší ako Hitler - a zle videl, takže nosil okuliare, presnejšie cviker.
Himmler sa chcel presadiť aj spoločensky. Bledý, až nezdravý obličaj, takmer nijaká brada, tenké a bezfarebné pery, väčšinou zovreté, odrádzali. Kolegovia ho skôr pokladali za zábavnú postavu, za niečo ako poskoka. Ako dvadsaťšesťročný ešte nepoznal telesnú lásku. Potom sa bláznivo zamiloval do pani Margarety, do rozsobášenej ženy, staršej o osem rokov. Vzali sa.
Ako sa z takéhoto podpriemerného muža, takejto nuly, mohol stať veliteľ SS, najobávanejšej organizácie na svete? Pomohla mu vernosť. Šovinistické názory, nenávisť voči Židom a boľševikom mal už dávnejšie. Aj bez Hitlera. Roku 1923 ho Röhm získal do svojich úderných oddielov, neskôr vykonával menšie funkcie v nacistickej strane. Úderné oddiely SA silneli, mohutneli a Hitler sa obával Röhma ako možného súpera. Zriadil teda nové jednotky, SS. Muži v čiernych uniformách - na rozdiel od Röhmových v hnedých - boli jeho osobnou strážou, najvernejší z verných. Hlásal to aj nápis na opaskoch „Vernosť je mojou cťou“. Do ich čela vymenoval najoddanejšieho z nich, Himmlera. Hitler ho vždy aj volal „verný Heinrich“. Jednotky SS mali vtedy ani nie tristo príslušníkov. Postupne sa rozrástli na 250-tisíc mužov a posielali na smrť milióny ľudí. Himmlerovi v pochmúrnej kariére dopomohla i jeho perfídna dôkladnosť. Protivili sa mu všetky bežné ľudské slabosti a zlyhania. Nikdy nedal najavo nijaké pohnutie mysle či citu, ani prudšie nezareagoval. Hitlerove príkazy vykonával ako stroj.
Himmler bol - ako to napísal jeho životopisec Dušan Hamšík - muž „bezvýrazný a bezkrvný, ustavične podvedome čeliaci hrozbe svojej neúspešnosti a trpiaci pocitom vlastnej bezvýznamnosti“.

Malý, krívajúci:
„Meine lieben deutschen Volskgenossen!“ začal muž na tribúne. Nemal to povedať. V sále sa konalo zhromaždenie socialistov a takto sa oslovovali „pravičiari“. Jeho sem zvábili kamaráti, ba ešte ho prehovorili, aby sa aj on ujal slova. Prítomní začali vykrikovať, nadávať, pískať. „Ty kapitalistický vykorisťovateľ!“ vykríkol ktosi v sále. Muž na tribúne tresol do stola. „Kto to povedal? Nech príde sem a vyvráti peňaženku! Uvidíme, kto z nás má viac peňazí.“ Vytiahol ošúchanú peňaženku a vytriasol z nej pár medenákov. Sála stíchla. Potom zaburácal potlesk. Prvý v Goebbelsovom živote.
Spočiatku sa mu však nedarilo. Podobne ako Himmlerovi. Poznačený bol od mladosti. Po prekonanej obrne kríval, bol maličký, chudý, vycivený, mal ostro rezané črty tváre. Teda nijaký krásavec. Rodičia chceli mať z neho kňaza, ale jeho reverenda nelákala. Študoval síce teológiu, no nedokončil ju. Cirkev žiadala náklady naspäť a súdny spor sa dlho ťahal. Goebbels skončil univerzitu v Heidelbergu s titulom doktora a s presvedčením, že je umelecký génius. Jeho články však hádzali v redakciách do koša, román Michael i veršovaná hra Tulák boli zlátaninou a do divadla za asistenta réžie ho neprijali.
Neuznaný spisovateľ mal dvadsaťosem rokov, keď sa stretol s neúspešným maliarom. Padli si do oka. Goebbels videl v Hitlerovi „budúceho diktátora, akého potrebuje Nemecko“, Hitler v Goebbelsovi brilantného rečníka a skvelého organizátora. Vznikol z toho zväzok na celý život, ba i na smrť sa pobrali spoločne. Goebbels preukázal Hitlerovi neoceniteľné služby. To on vymyslel hitlerovský ceremoniál, veľkolepé, ohromujúce manifestácie, vlajkoslávy, masové prísahy, pochody, fakle, bubny, fanfáry. To on pasoval Hitlera za „nesmrteľného vodcu nemeckého národa“ a vytvoril mýtus o jeho neomylnosti a geniálnosti. „Ja som stvoril führera!“ zapísal si do denníka tento chorobne ctižiadostivý a vystatovačný muž.

Pomätený?:
Rudolf Hess sa začiatkom prvej svetovej vojny dobrovoľne prihlásil na front. Je to v poriadku, ak sa niekto dobrovoľne hlási na jatky? Pripusťme, že ako-tak. Za prvej svetovej vojny bolo veľa takých mladých fanatikov. Na jednej i na druhej strane. Dekorovali ho niekoľkými vyznamenaniami a demobilizoval ako poručík. Študoval na fakulte politických vied v Mníchove a Hitlera tam prvý raz počul rečniť v máji 1920. Führer ho priam zhypnotizoval. Možno sa tak dať zmanipulovať? Hitler manipuloval miliónovými masami, takmer celým národom.
Hess sa roku 1923 zúčastnil na Hitlerovom neúspešnom puči, odsúdili ho a za mrežami sedel spolu s ním. Tam budúci diktátor za výdatnej Hessovej pomoci napísal Mein Kampf, program velebenia nordickej rasy a nenávisti voči ostatnému svetu. Hess sa nadlho stal Hitlerovým osobným tajomníkom a mužom číslo dva v strane i v štáte.
Niektorí nacistickí pohlavári sa utiekali k nadprirodzeným úkazom. Azda najväčšmi Hess. Do popredia sa dostávali iní draví a bezohľadní muži, takí ako Göring, Bormann, Himmler, a Hess tým trpel. Záchranu hľadal v okultizme, obracal sa na astrológov, jasnovidcov, veštcov. Raz mu ktorýsi z nich rozpovedal o svojom sne. Videl jeho, Hessa, letieť nad anglickými kaštieľmi a v jednom z nich vraj uzavrel mier medzi Veľkou Britániou a Nemeckom.
Hess si chcel prinavrátiť Hitlerovu priazeň a keďže bol dobrý pilot, tento plán aj uskutočnil. Lenže len polovicu z neho. Desiateho mája 1941 pristál v Anglicku, no tam s ním nikto nechcel rokovať. V Berlíne vydali vyhlásenie, že tak urobil v pomätenosti, ktorá sa u neho už dávnejšie prejavovala. Prejavila sa aj neskôr. Mesiac po úteku sa pokúsil o samovraždu, v norimberskom procese hral, že stratil pamäť, trpel stihomamom, paranoidnými vidinami, že ho chcú otráviť a po mnohých rokoch skončil samovraždou. Až do konca života vraj vyznával nacistické názory a bol verný Hitlerovi. Či nie je aj to príznakom pomätenosti? Takí teda boli nacistickí pohlavári. Ale ešte aj dnes ich myšlienky občas ožívajú. Najmä v hlavách tých, ktorým sebadôveru dodáva dupot pochodujúcich bagančí.

LADISLAV ŠVIHRAN, pre PLUS 7 dní

Autor: MIRI, zobrazeno: 5838x, komentářů: 17  [nahoru]

Diskuse k tomuto příspěvku:


Pro přispívání i zobrazení této diskuse musíte být přihlášeni.
Pokud nejste ještě zaregistrováni můžete tak učinit zde.

Přezdívka  
Heslo  

Příspěvky od uživatele MIRI


Nálezy:

A po troche začistenia – 21.5.13 |zobrazeno: 5136x, komentářů: 9
Revolver zo záhrady bez detektora – 9.5.13 |zobrazeno: 5200x, komentářů: 11
Armádny imidž v civile – 24.2.11 |zobrazeno: 6802x, komentářů: 8
Nálezy zo záhrady bez detektora III. – 8.12.08 |zobrazeno: 5332x, komentářů: 5
Nálezy zo záhrady bez detektora II. – 2.12.08 |zobrazeno: 5345x, komentářů: 11
Nálezy zo záhrady bez detektora – 4.11.08 |zobrazeno: 4522x, komentářů: 14
Dve "malé" hilzničky – 13.10.08 |zobrazeno: 4901x, komentářů: 5
Kanistre – 15.12.05 |zobrazeno: 5592x, komentářů: 1
Pre potešenie očí IV. – 6.10.05 |zobrazeno: 5372x, komentářů: 7
Fotky z albumu – 15.6.05 |zobrazeno: 5325x
Papírové nálezy od Miriho – 3.6.05 |zobrazeno: 5091x
Pre potešenie očí III. – 30.5.05 |zobrazeno: 5179x, komentářů: 3
Pre potešenie očí II – 25.5.05 |zobrazeno: 5369x
Pre potešenie očí – 16.5.05 |zobrazeno: 5081x, komentářů: 1

 
Články:

Fašistické represálie na Slovensku – 9.4.14 |zobrazeno: 6843x, komentářů: 10
Military Day B. Bystrica 2013 II. díl – 3.7.13 |zobrazeno: 4550x, komentářů: 14
Military Day B. Bystrica 2013 I. díl – 3.7.13 |zobrazeno: 4624x, komentářů: 7
Military day 28.6.-29.6. 2013 Banská – 11.6.13 |zobrazeno: 4977x, komentářů: 10
Medzinárodná blamáž – 27.3.13 |zobrazeno: 5862x, komentářů: 15
Zopár zaujímavých snímkov na pokuk II. – 23.3.12 |zobrazeno: 4636x, komentářů: 4
Zopár zaujímavých snímkov na pokuk – 16.3.12 |zobrazeno: 4970x, komentářů: 7
Sterling zo starožitností – 29.9.10 |zobrazeno: 5848x, komentářů: 18
Military day Banská Bystrica II. – 25.6.10 |zobrazeno: 4866x, komentářů: 5
Military day Banská Bystrica – 24.6.10 |zobrazeno: 5654x, komentářů: 23
Medvede a orly útočia na Slovensku – 4.5.10 |zobrazeno: 5817x, komentářů: 36
Prezident opilec – 29.4.10 |zobrazeno: 4885x, komentářů: 19
Rýchla spravodlivosť – 27.4.10 |zobrazeno: 5287x, komentářů: 10
Pekelná zbraň – 23.4.10 |zobrazeno: 5463x, komentářů: 4
Výkvet árijcov – 15.4.10 |zobrazeno: 5838x, komentářů: 17
Poprava – 29.3.10 |zobrazeno: 6785x, komentářů: 7
Koniec nostalgie – 12.3.10 |zobrazeno: 4821x, komentářů: 23
Porážky „ maršála víťazstva“ – 11.3.10 |zobrazeno: 5943x, komentářů: 12
Sporní hrdinovia – 9.3.10 |zobrazeno: 5329x, komentářů: 10
Hitler bol rýchlejší – 4.3.10 |zobrazeno: 5442x, komentářů: 17
Hašterivý maršál – 2.3.10 |zobrazeno: 5263x, komentářů: 4
Krvavá Okinava – 25.2.10 |zobrazeno: 5107x, komentářů: 6
Berlín v plameňoch – 28.1.10 |zobrazeno: 5056x, komentářů: 8
Bicia čata – 19.1.10 |zobrazeno: 5332x, komentářů: 13
Likvidovať – 15.1.10 |zobrazeno: 4997x, komentářů: 12
Utajovaný atentát – 14.1.10 |zobrazeno: 5610x, komentářů: 21
Brána do pekla – 12.1.10 |zobrazeno: 5819x, komentářů: 14
Zneškodnený tank pri Hrone – 11.12.09 |zobrazeno: 6266x, komentářů: 15
Obeť alebo zištná mrcha? – 30.11.09 |zobrazeno: 5222x, komentářů: 12
Prvý nálet – 27.11.09 |zobrazeno: 4967x, komentářů: 3
Tank v Gorgeyho tuneli – 25.11.09 |zobrazeno: 5974x, komentářů: 8
Poklad skončil v múzeu – 12.11.09 |zobrazeno: 5299x, komentářů: 80
Náš ožratý medveď – 12.10.09 |zobrazeno: 4802x, komentářů: 7
Protitankové zbrane v SNP – 1.10.09 |zobrazeno: 6203x, komentářů: 25
Ženy v uniforme-foto XXX. ukončenie... – 1.6.09 |zobrazeno: 7400x, komentářů: 38
Ženy v uniforme - foto XXIX. - Rakúsko – 28.5.09 |zobrazeno: 5327x, komentářů: 9
Ženy v uniforme-foto XXVIII.- polícia... – 27.5.09 |zobrazeno: 4832x, komentářů: 15
Ženy v uniforme - foto XXVII.- India – 26.5.09 |zobrazeno: 5324x, komentářů: 15
Ženy v uniforme- foto XXVI- Taiwan – 22.5.09 |zobrazeno: 4762x, komentářů: 10
Ženy v uniforme-foto XXV – 21.5.09 |zobrazeno: 4492x, komentářů: 8
Ženy v uniforme - foto XXIV. – 20.5.09 |zobrazeno: 7867x, komentářů: 43
Ženy v unifoeme - foto XXIII.- Austrália – 18.5.09 |zobrazeno: 4824x, komentářů: 12
Ženy v uniforme - foto XXII. - Antarktíd – 14.5.09 |zobrazeno: 5118x, komentářů: 30
Ženy v uniforme - foto XXI - Španielsko – 11.5.09 |zobrazeno: 5420x, komentářů: 10
Ženy v uniforme - foto XX. - USA – 7.5.09 |zobrazeno: 4934x, komentářů: 44
Ženy v uniforme - foto XIX. - Severná... – 6.5.09 |zobrazeno: 5349x, komentářů: 25
Ženy v uniforme - foto XVIII.- Južná... – 5.5.09 |zobrazeno: 5657x, komentářů: 17
Ženy v uniforme - foto XVII - Veľká Brit – 4.5.09 |zobrazeno: 4845x, komentářů: 17
Ženy v uniforme - foto XVI. - Grécko – 29.4.09 |zobrazeno: 5748x, komentářů: 13
Dajte si pozor! – 24.4.09 |zobrazeno: 6701x, komentářů: 22
Ženy v uniforme - foto XV. - Nórsko – 24.4.09 |zobrazeno: 4864x, komentářů: 10
Ženy v uniforme - foto XIV. - Peru – 22.4.09 |zobrazeno: 4330x, komentářů: 14
Ženy v uniforme - foto XIII. - Švédsko – 20.4.09 |zobrazeno: 5725x, komentářů: 27
Ženy v uniforme - foto XII. - Belgicko – 3.4.09 |zobrazeno: 5184x, komentářů: 29
Ženy v uniforme -foto XI. - Poľsko – 2.4.09 |zobrazeno: 4771x, komentářů: 31
Ženy v uniforme - foto X. - Nemecko – 1.4.09 |zobrazeno: 6026x, komentářů: 34
Ženy v uniforme - foto IX.- Taliansko – 31.3.09 |zobrazeno: 5183x, komentářů: 27
Ženy v uniforme - foto VIII. - Japonsko – 30.3.09 |zobrazeno: 5910x, komentářů: 32
Ženy v uniforme - foto VII.- Chile – 27.3.09 |zobrazeno: 5477x, komentářů: 42
Ženy v uniforme - foto VI. - Kazachstan – 26.3.09 |zobrazeno: 6762x, komentářů: 24
Ženy v uniforme - foto V. - Izrael – 24.3.09 |zobrazeno: 9960x, komentářů: 128
Ženy v uniforme - foto IV. - Ukrajina – 20.3.09 |zobrazeno: 7425x, komentářů: 27
Ženy v uniforme - foto III. - Čechy – 19.3.09 |zobrazeno: 6438x, komentářů: 54
Ženy v uniforme - foto II. - Rusko – 12.3.09 |zobrazeno: 6716x, komentářů: 72
Ženy v uniforme - foto I. - Čína – 11.3.09 |zobrazeno: 5708x, komentářů: 78
Odhalené tajomstvo Lusitánie – 2.3.09 |zobrazeno: 5219x, komentářů: 18
Alpská pevnosť – 24.2.09 |zobrazeno: 5663x, komentářů: 3
Archeologická rarita – 28.1.09 |zobrazeno: 5238x, komentářů: 18
Kotol – 16.1.09 |zobrazeno: 5896x, komentářů: 11
Enigma pod křídly Temné Orlice II. - III – 9.1.09 |zobrazeno: 5958x, komentářů: 26
Tajný nemecký výzkum – 4.12.08 |zobrazeno: 6780x, komentářů: 34
Kto uhádne kde to je? – 3.12.08 |zobrazeno: 4994x, komentářů: 33
Vreckové delostrelectvo IV. – 20.11.08 |zobrazeno: 6770x, komentářů: 2
Vreckové delostrelectvo III. – 7.11.08 |zobrazeno: 5781x, komentářů: 2
Potulky mestom – 5.11.08 |zobrazeno: 4792x, komentářů: 72
Vreckové delostrelectvo II. – 7.7.08 |zobrazeno: 5813x, komentářů: 1
Vreckové delostrelectvo I. – 27.6.08 |zobrazeno: 5681x, komentářů: 4
Symboly víťazstva – 9.6.08 |zobrazeno: 4967x, komentářů: 15
Vlastu Buriana očistili od nacistov – 20.5.08 |zobrazeno: 5166x, komentářů: 11
Slovenské hory, alebo niekoľko... – 18.3.08 |zobrazeno: 7747x, komentářů: 10
Poslední mohykáni – 11.3.08 |zobrazeno: 4942x, komentářů: 3
Custerovo Waterloo – 18.2.08 |zobrazeno: 6497x, komentářů: 5
Ako zomierali gladiátori? – 12.2.08 |zobrazeno: 6424x, komentářů: 3
Operácia Telemark – 8.2.08 |zobrazeno: 7244x, komentářů: 6
Izraelská blesková vojna – 7.2.08 |zobrazeno: 5414x, komentářů: 14
RUM - RUMÍČEK – 30.1.08 |zobrazeno: 4912x, komentářů: 17
Guľomety veľkej vojny – 2.1.08 |zobrazeno: 7715x, komentářů: 3
Mauserov zázračný „zmeták“ – 7.9.07 |zobrazeno: 7050x, komentářů: 9
Výstrel z nudy vstúpil do histórie – 13.7.07 |zobrazeno: 4993x, komentářů: 4
Lex Barker - od Tarzana k Old Shatterha – 28.6.07 |zobrazeno: 7885x, komentářů: 15
Máte doma starožitnosť ? – 12.6.07 |zobrazeno: 6969x, komentářů: 12
Templári – strážcovia palestínskeho tajo – 30.5.07 |zobrazeno: 5679x, komentářů: 5
Stalinove „lietajúce tanky“ – 10.5.07 |zobrazeno: 4811x, komentářů: 2
Port Artur - Rusko - Japonská vojna – 20.4.07 |zobrazeno: 5406x, komentářů: 2
Port Artur - Rusko -Japonská vojna II. – 2.4.07 |zobrazeno: 5063x, komentářů: 4
Rusko – Japonská vojna – 27.3.07 |zobrazeno: 5761x, komentářů: 3
Nemecké bodáky – 19.3.07 |zobrazeno: 16577x, komentářů: 9
Messerschmittova „ Kométa“ – 26.2.07 |zobrazeno: 4870x, komentářů: 18
Devín a Napoleon – 23.2.07 |zobrazeno: 6052x, komentářů: 1
Messerschmittov Emil – 21.2.07 |zobrazeno: 5188x, komentářů: 13
Pokladnica nacistov? – 16.2.07 |zobrazeno: 5958x, komentářů: 9
Grummanovské „Pekelné mačky“ – 14.2.07 |zobrazeno: 5037x, komentářů: 5
Focke – Wulf Fw 190 – okrídlené „eso“ – 30.1.07 |zobrazeno: 4990x
„Téčko“ zo studenej vojny – 26.1.07 |zobrazeno: 5934x, komentářů: 3
Oceľoví generáli – 25.1.07 |zobrazeno: 4695x, komentářů: 2
Najlepší britský tankový „krížnik“ – 23.1.07 |zobrazeno: 5012x, komentářů: 17
Sherman - ťažný kôň US Cavalry – 22.1.07 |zobrazeno: 5212x, komentářů: 3
Tankové „esá“ – 19.1.07 |zobrazeno: 5146x, komentářů: 8
Sovietske ťažké tanky – 18.1.07 |zobrazeno: 7554x, komentářů: 12
Od Renaulta po LT – 38 – 11.1.07 |zobrazeno: 6289x, komentářů: 1
PANTHER – najlepšia z veľkých mačiek – 10.1.07 |zobrazeno: 5890x, komentářů: 11
„KONIGSTIGER“ – dravec medzi tankami – 8.1.07 |zobrazeno: 6454x, komentářů: 26
Jamato a Musaši – najväčšie na svete – 4.1.07 |zobrazeno: 5627x, komentářů: 2
Nemecké ponorky-slávne U-booty – 2.1.07 |zobrazeno: 5259x, komentářů: 1
„Sršeň“, ktorý bodol Tokio – 2.1.07 |zobrazeno: 5401x, komentářů: 1
Povestné zrkadlo z Pernštejna – 22.12.06 |zobrazeno: 5039x, komentářů: 4
Piráti – 19.12.06 |zobrazeno: 5765x, komentářů: 7
Univerzálny guľomet MG 42 / MG 3 – 13.12.06 |zobrazeno: 8560x, komentářů: 13
Walther P-38 a P-1 – 4.12.06 |zobrazeno: 7777x, komentářů: 13
MAT 49 – 1.12.06 |zobrazeno: 5698x, komentářů: 4
Thompsonov „ Tommy – gun“ – 27.11.06 |zobrazeno: 5333x, komentářů: 6
Maxim – prvý automatický guľomet – 22.11.06 |zobrazeno: 7597x, komentářů: 6
Kontroverzný maršál – 20.11.06 |zobrazeno: 4853x, komentářů: 6
Z Wehrmachtu do NATO – 14.11.06 |zobrazeno: 5233x, komentářů: 8
Útočná pištoľ STEYR M 1912/P-16 II. – 13.11.06 |zobrazeno: 6155x, komentářů: 4
Útočná pištoľ STEYR M 1912/P-16 I. – 10.11.06 |zobrazeno: 7245x, komentářů: 88
Zmiznutie vojakov – 9.11.06 |zobrazeno: 4828x, komentářů: 13
Československý bodák vz. 1924 – 8.11.06 |zobrazeno: 8525x, komentářů: 2
Československý bodák vz. 24 – 6.11.06 |zobrazeno: 7750x, komentářů: 16
Československý bodák vz. 1924 – 31.10.06 |zobrazeno: 6348x, komentářů: 13
Pes – priateľ i bojovník – 30.10.06 |zobrazeno: 6464x, komentářů: 3
Objav tajnej chodby v Banskej Bystrici – 25.10.06 |zobrazeno: 6225x, komentářů: 2
Nález strieborného pokladu na Slovensku – 24.10.06 |zobrazeno: 6747x, komentářů: 13
Chýbalo tak málo V. - Tajné nemecké pro – 19.10.06 |zobrazeno: 5551x, komentářů: 9
Chýbalo tak málo IV. – 13.10.06 |zobrazeno: 5197x, komentářů: 7
Chýbalo tak málo III. - Tajné nemecké p – 9.10.06 |zobrazeno: 5347x, komentářů: 5
Chýbalo tak málo II. - Tajné nemecké pr – 26.9.06 |zobrazeno: 5121x, komentářů: 9
Chýbalo tak málo I. – 22.9.06 |zobrazeno: 4946x, komentářů: 7
Henryovka – 19.9.06 |zobrazeno: 8396x, komentářů: 2
Necháme sa zožrať ? – 13.9.06 |zobrazeno: 6282x, komentářů: 31
Ozbrojené sily ruského štátu – 11.9.06 |zobrazeno: 5233x, komentářů: 4
Ozbrojené sily ruského štátu – 6.9.06 |zobrazeno: 5152x, komentářů: 4
Vozidlá pre „Blitzkrieg“ – 16.8.06 |zobrazeno: 6127x, komentářů: 2
Zradca stále nejasný – 8.8.06 |zobrazeno: 4648x, komentářů: 13
Fajnšmekri a gavalieri – 3.7.06 |zobrazeno: 8090x, komentářů: 11
Povstalecké pancierové vlaky – 19.6.06 |zobrazeno: 7125x, komentářů: 13
Posledná nemecká misia do Japonska – 22.5.06 |zobrazeno: 5352x, komentářů: 5
A opäť zopár ROP-íkov k popozeraniu – 27.4.06 |zobrazeno: 4503x, komentářů: 15
A zopár zaujímavých ROP - íkov – 20.4.06 |zobrazeno: 4719x, komentářů: 5
Knowsley – 13.4.06 |zobrazeno: 5290x, komentářů: 16
Lidická tragédia z pohľadu mágie – 11.4.06 |zobrazeno: 4816x, komentářů: 6
El Alamein II. – 6.4.06 |zobrazeno: 4654x, komentářů: 1
El Alamein I. – 31.3.06 |zobrazeno: 4796x, komentářů: 8
Vojenské revolvery – 21.3.06 |zobrazeno: 7685x, komentářů: 3
Nebezpečná „olejnička“ – 16.3.06 |zobrazeno: 7368x, komentářů: 11
Kulomet Bren – 15.3.06 |zobrazeno: 7103x, komentářů: 7
Nebelwerfer, Kaťuša a ďalšie – 9.3.06 |zobrazeno: 7642x, komentářů: 8
Slávne nemecké „Osemdesiatosmičky“ – 1.3.06 |zobrazeno: 5373x, komentářů: 4
Muránská planina – 26.2.06 |zobrazeno: 5882x, komentářů: 5
Banderovci VIII – 15.2.06 |zobrazeno: 6529x, komentářů: 44
Banderovci VII. – 10.2.06 |zobrazeno: 6137x, komentářů: 6
Banderovci VI. – 6.2.06 |zobrazeno: 6040x, komentářů: 4
Banderovci V. – 31.1.06 |zobrazeno: 6325x, komentářů: 6
Banderovci IV. – 26.1.06 |zobrazeno: 5722x, komentářů: 14
Banderovci III. – 23.1.06 |zobrazeno: 5572x, komentářů: 3
Banderovci II. – 11.1.06 |zobrazeno: 6362x, komentářů: 9
Banderovci na Slovensku I. – 4.1.06 |zobrazeno: 7285x, komentářů: 3
PPŠ - 41 Špagin – 19.12.05 |zobrazeno: 10306x, komentářů: 12
Dva krátké články od Miriho – 13.12.05 |zobrazeno: 4710x, komentářů: 1
Bájne poklady – 22.11.05 |zobrazeno: 5024x, komentářů: 8
Pravda o tzv.čiernych barónoch – 9.11.05 |zobrazeno: 5535x, komentářů: 6
Mýty, fakty a skutočnosti tretej ríše – 18.10.05 |zobrazeno: 5584x, komentářů: 3
Guľometné uzávery: Brezno a okolie – 17.10.05 |zobrazeno: 6190x, komentářů: 5
Templári na Slovensku a ich poklady – 21.9.05 |zobrazeno: 11602x, komentářů: 8
Barbakan odkrýva svoje poklady – 8.9.05 |zobrazeno: 5789x, komentářů: 1
Poklady? – 12.8.05 |zobrazeno: 5703x, komentářů: 5
Od samonabíjacej pušky k útočnej – 11.8.05 |zobrazeno: 5922x, komentářů: 2
Záhada Thorovho kladiva – 14.7.05 |zobrazeno: 6378x
Zrod samopalu – 12.7.05 |zobrazeno: 5303x, komentářů: 1
Prvé tanky na bojiskách – 30.6.05 |zobrazeno: 8547x, komentářů: 1
Podzemné mesto – 21.6.05 |zobrazeno: 5717x, komentářů: 2
Poklady tretej ríše – 2.6.05 |zobrazeno: 5751x, komentářů: 3
Dva článečky od Miriho – 27.5.05 |zobrazeno: 5344x, komentářů: 1
Aligátor - detektor – 20.5.05 |zobrazeno: 6010x, komentářů: 4
Nemecká kapitulácia – 19.5.05 |zobrazeno: 5443x, komentářů: 1

 
Půdovky atd.:

Niger bankovka – 27.9.13 |zobrazeno: 4776x, komentářů: 4
Bedňa pokladov III – 27.9.13 |zobrazeno: 4480x, komentářů: 5
Bedňa pokladov II. – 25.9.13 |zobrazeno: 4504x, komentářů: 6
Bedňa pokladov I. – 24.9.13 |zobrazeno: 4373x, komentářů: 13
Pečatítko? – 18.9.13 |zobrazeno: 4656x, komentářů: 2
Určenie rádu – 18.9.13 |zobrazeno: 4858x, komentářů: 17
Len tak na pokuk – 18.2.13 |zobrazeno: 4714x, komentářů: 40
Půdovky – 12.2.13 |zobrazeno: 4889x, komentářů: 9
Krabička SA – 5.3.09 |zobrazeno: 4916x, komentářů: 19
Fungl nové púzdro na "mobil" – 27.2.09 |zobrazeno: 5209x, komentářů: 14
Gumené púzdro na bodák – 26.2.09 |zobrazeno: 4841x, komentářů: 11
Maska – 25.2.09 |zobrazeno: 4777x, komentářů: 11
Vojenské príručky – 23.2.09 |zobrazeno: 5303x, komentářů: 3
Sklo II. – 19.2.09 |zobrazeno: 4893x, komentářů: 14
Baterky – 16.2.09 |zobrazeno: 4821x, komentářů: 9
Sklo – 13.2.09 |zobrazeno: 4860x, komentářů: 4
Mlynček a žehľa – 11.2.09 |zobrazeno: 4745x, komentářů: 6
Zásobníková kapsa SA rady AK – 9.2.09 |zobrazeno: 4607x
Panzer vak SA – 6.2.09 |zobrazeno: 4782x, komentářů: 12
Granátové kapsy SA – 5.2.09 |zobrazeno: 4797x, komentářů: 2
Mlynček TRAMP – 3.2.09 |zobrazeno: 6169x, komentářů: 10
Vojenský vak – 2.2.09 |zobrazeno: 5347x, komentářů: 7
Mapová taška – 30.1.09 |zobrazeno: 5053x, komentářů: 11
Colt z "divadelnej" almary – 26.1.09 |zobrazeno: 4874x, komentářů: 10
Zopár odznáčikov – 22.1.09 |zobrazeno: 4589x, komentářů: 26
Gombíky – 19.1.09 |zobrazeno: 5126x, komentářů: 7
Guľometný pás po SA – 15.1.09 |zobrazeno: 6259x, komentářů: 12
Nábojový opasok domáceho kutila – 13.1.09 |zobrazeno: 4990x, komentářů: 4
Gombíky – 19.12.08 |zobrazeno: 7094x, komentářů: 6
Nález zo starého sekretára – 28.11.08 |zobrazeno: 4869x, komentářů: 4
Medaile – 26.11.08 |zobrazeno: 4911x, komentářů: 5
Čo dalo humno – 4.12.07 |zobrazeno: 5122x, komentářů: 6
Zopár čačiek k popozeraniu – 28.11.07 |zobrazeno: 4942x, komentářů: 10
Upravený kordík – 7.11.07 |zobrazeno: 5607x, komentářů: 11
Obrúsok - utierka Wehrmachtu? – 23.10.07 |zobrazeno: 5005x, komentářů: 12
Kordík – 17.10.07 |zobrazeno: 5221x, komentářů: 18

 
Rady a návody:

LW prilba M42 – 21.11.14 |zobrazeno: 6258x, komentářů: 9

 Jediný český časopis zaměřený na hledání s detektory kovů!


 Nabídka detektory kovů
XP Deus WS4RC - 22,5 cm 2D CZ - Detektory kovů
XP Deus WS4RC - 22,5 cm 2D CZ


Cena: 31990 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 4000 Kč

Nebo na výhodné splátky!
více

 Příslušenství - detektory
Hloubková cívka Teknetics T2 38 cm 2D - Detektory kovů
Hloubková cívka Teknetics T2 38 cm 2D


Cena: 6250 Kč
Nebo na výhodné splátky!
více


 Rýče, lopatky a kopátka
Dloubák ProtectorTech - Detektory kovů
Dloubák ProtectorTech


Cena: 990 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 160 Kč
více Kde to nejvíce žije?
Pomoc s určením
zob.: 3137x, kom.: 23
Kousky z Fw-190
zob.: 2874x, kom.: 22
Zapaľovač aj.
zob.: 989x, kom.: 16
Záchrana policajtů před bagrem
zob.: 1288x, kom.: 15
RU orlice
zob.: 1675x, kom.: 15

 Barva pozadí webu
[černá] | [bílá]

 Počasí
Hledačská předpověď počasí - detektory kovů Hledačská předpověď počasí- detektory kovů Hledačská předpověď počasí - detektory kovů

Nový akční set XP Deus PRO II - detektor kovů[aktuality]|[obchod-detektory]|[top 10]|[fórum]|[Jak přispívat?]| Sdílet

Detektory kovů, detektor © DETEKTORWEB.CZ 2003 – 2019, všechna práva vyhrazena.  Design & webhosting by Hostováno na 4ME.CZ. Profesionální webhosting!4ME.CZ