Nick    Heslo     

  Army burza

  

  

  Aplikace pro evidenci nálezů

  Vše o numismatice

  

  

 

  


Poprava

Podnietila začatie Slovenského národného povstania masová vražda nemeckých vojakov a civilistov zinscenovaná NKVD ?

Ráno ich vyviedli na dvor, spýtali sa, ako sa vyspali, a chvíľu nato brutálne postrieľali. Okrem vojakov boli medzi obeťami aj ženy a deti. Stalo sa to 28. augusta 1944 v martinských kasárňach na Podháji. Práve táto udalosť predznamenala vypuknutie Slovenského národného povstania. Niekoľko desaťročí sa udalosti v Martine z politických dôvodov skresľovali, priamych účastníkov zastrašovali, niektorých väznili a dodnes celá pravda nevyšla najavo. Isté je len to, že SNP sa nezačalo postrieľaním členov nemeckej misie, ako sa dlho verilo. Redakcia Plus 7 dní má k dispozícii výpovede viacerých historikov, ale aj očitých svedkov, ktorí tragickú udalosť zažili a len nedávno podrobne opísali.

Prvá slovenská masová vražda:
„Dvadsiateho šiesteho augusta 1944 navštívil otca pplk. Golian. Informoval ho o chystanom povstaní a prijal od neho sľub vernosti. Na porade s veliteľom partizánov Veličkom sa dohodli, že partizáni utlmia svoje aktivity, aby neprovokovali Nemcov sústredených na hraniciach,“ spomína dcéra veliteľa kasární Emila Perku. Večer 27. augusta sa veliteľ martinskej posádky zdržiaval vo svojej pracovni. Dozvedel sa, že partizáni zadržali medzinárodný rýchlik, v ktorom údajne cestuje nemecká misia generála von Otta. „Poslal Kuchtu - styčného dôstojníka medzi armádou a partizánmi - na stanicu, aby v zmysle včerajšieho dohovoru s Veličkom a pplk. Golianom zariadil okamžitý odchod vlaku. Kuchta však Perku neuposlúchol a priviedol Nemcov do kasární. Perka išiel teda vyjednávať s vedúcim partizánov Veličkom, ktorý jeho argumenty o ženevských konvenciách - že v skupine sú deti a ženy - nebol ochotný prijať,“ prerozprávala otcove spomienky Perkova dcéra. Veličko bol podľa očitých svedkov v tú noc ako vždy opitý, komunikácia s ním bola o to komplikovanejšia a dookola nútil Perku zrealizovať jeho „pervuju zadaču“. Perko však údajne dosiahol aspoň to, že partizáni pošlú Nemcov do Kyjeva, kde sa im do rozhodnutia Moskvy nič nestane. „Kuchta, ktorý prišiel na motorke za nimi, dostal príkaz, aby Nemcov odzbrojil.“ Ráno, napriek nočnej dohode, už prebehlo všetko inak a nemeckú misiu zlikvidovali.

Chaos na stanici:
„V tom čase už veľa ľudí spolupracovalo s partizánmi, čo sa odrazilo aj pri tejto akcii. Keď vlak idúci z Bukurešti do Berlína stál na železničnej stanici vo Zvolene, už vtedy posielali Veličkovi na štáb do Sklabine správu, že vo vlaku je nemecká misia,“ spomína vedúca historického oddelenia Múzea SNP Daniela Baranová. „Na to Veličko zareagoval tým, že vyslal skupinu, ktorej velil Surkov, aby obsadila železničnú stanicu v Martine. Keď sa to Perko dozvedel, poslal na stanicu nadporučíka Cyrila Kuchtu, aby zabránil ozbrojenému stretu.“ Baranová spomína, ako jej Perko povedal, že sa to nemalo stať, ale že to bola akcia Sovietov. Tvrdil jej, že s tým nesúhlasil, ale sovietske velenie konalo podľa vlastných inštrukcií a nerešpektovali ich. Historici sa zhodujú v jednom, v skutočnosti nešlo o zajatie, ale Nemci dostali ponuku od zástupcu vojenskej posádky Kuchtu. Ten bol dokonca nositeľom nemeckého železného kríža, ktorý mal pripnutý aj vtedy na stanici. Vraj preto, aby u Nemcov zvýšil dôveryhodnosť. Ponuka znela, že kým sa opraví partizánmi údajne poškodená trať, môžu prespať v kasárňach a budú hosťami veliteľa Perka. Nemci Kuchtovu ponuku prijali a v sprievode slovenských vojakov, ktorí im zabezpečili ochranu, odišli do kasární.

Svedok Pavol Fraňo:
„Spali sme v kasárňach v tankovej brigáde dve noci ako záložní vojaci. Mali sme odísť do Strečnianskeho priesmyku, pretože od Žiliny sa smerom na Martin blížila nemecká armáda. Ráno okolo pol siedmej až siedmej som išiel spolu s rodákom Jánom Vrabcom z Turian po kávu a raňajky. Priblížil som sa ku kuchyni a zrazu som počul streľbu z automatických zbraní. Poobzerali sme sa a videli vo vzdialenosti asi tridsať až päťdesiat metrov ležať Nemcov pred budovou, v ktorej boli predtým ubytovaní. Bolo ich asi 22. Medzi nimi dve ženy a asi dve deti. Keď som k nim prišiel, niektorí ešte žili, a jeden z nich, myslím, že to bol doktor, si pýtal vodu. Čo ja viem, jedna žena a dve deti boli slabo zranené, lebo ich odviedli do ošetrovne. Ostatní kričali, zvíjali sa a postupne zomierali. Medzitým sa zhromaždilo veľa ľudí, bola tam trma-vrma, začali nás odtiaľ hnať preč, vymývali miesto od krvi vodou a mŕtvych naložili na nákladné auto a odviezli na mne neznáme miesto.“
Ďalší svedok Jozef Voška, ktorý medzičasom umrel, videl, ako dve deti ktorýsi z vojakov odniesol do zákopu a pochoval, aby „v meste nenastalo rozrušenie, že boli postrieľané nevinné deti“. O deťoch sa zmienil aj lekár Branislav Geryk, ktorý v tom čase praxoval v martinskej nemocnici. „Ráno 28. augusta ho vyslali do kasární, že sú tam ranení Nemci. Mal ich previezť do nemocnice. Medzi zranenými boli dve ženy a dvaja civili. Tie ženy potom záhadne zmizli a dostali sa do Nemecka, staršie, asi 14-ročné dievča bolo medzi mŕtvymi prevezené do Sklabine. V kaluži krvi vraj ešte uvidel detskú topánočku asi tak na 3-4-ročné dieťa.“

Kto strieľal prvý?:
„Ráno asi o pol siedmej vychádzali všetci členovia misie na kasárenský dvor na cvičisko, aby mohli spolu odísť na vlak. Kuchta išiel spoločne s nemeckým oficierom, ktorý sa ho držal. V pozadí bola aj nejaká žena s dvoma deťmi,“ spomína holič roty Šimon Dej. „Kuchta sa ešte opýtal, ako sa vyspali, a v tom zrazu zakričal, aby sa vzdali. Niektorí zodvihli ruky, jeden nemecký civil sa rozbehol smerom na nástupište. Zastrelili ho výstrelmi zo samopalu. Jeden z Nemcov vystrelil, ale nikoho nezasiahol. A vtedy ich vojaci, ktorí cvičili na dvore, postrieľali. Kuchta sa v tom momente hodil na zem, aby ho nezasiahli. Celá streľba trvala len veľmi krátko. Potom prišli autá zo Sklabine, mŕtvych Nemcov naložili a odviezli preč.“
Verzie toho, kto začal strieľať prvý, sa rozchádzajú a dodnes nie je jasné, či paľbu nezačali práve partizáni. Podľa historičky Baranovej z rozhovoru s Kuchtom vyplynulo, že prvý výstrel išiel od komína na streche a až potom siahol na zbraň nemecký vojak. Mnohí historici tvrdia, že Kuchta si často protirečil a verzie menil z roka na rok. Podľa historika Mlynarčíka Kuchta dobre vedel, že vo vlaku nie je žiaden generál a nejde o nijakú misiu. To len neskôr chcel zvýrazniť význam tejto akcie a zakryť jej teroristický charakter. Podľa Mlynarčíka postrieľanie Nemcov bolo tragédiou i z hľadiska vojenských regúl a medzinárodného práva. Vojaci nemeckej armády vlastne ešte neboli v bojovom nepriateľstve.
V knihe Z vojenského povstania v Turci opísal Cyril Kuchta udalosť dosť tendenčne: „O tretej hodine v noci som sa dohodol s rtk. Letkom a so štyridsiatimi odhodlanými automatčíkmi na tomto postupe. Ráno o šiestej SS-ákov zobudíme a povieme im, že ich dopravíme na raňajší rýchlik idúci do Budapešti. Keď budú spolu na dvore, vyzveme ich, aby odovzdali zbrane, paľbu začneme len pri pokuse o odpor. Konečne, podarilo sa mi ich dostať všetkých na dvor a zrazu som zakričal: Hände hoch! Niektorí však namiesto nariadeného dvíhania rúk vytiahli pištole a začali strieľať. A tu vybuchla neskrotná nenávisť všetkých chlapcov: zo štyridsiatich automatov vychádzala salva za salvou, kým celá SS-ácka vojenská misia nebola zneškodnená.“
Kuchta však podľa historičky Baranovej v ich rozhovore nevylúčil, že sa do kasární dostali partizáni. Otázku mu položila aj preto, že vedela, aká tam bola situácia. Sovietski utečenci, ale aj Veličko, používali uniformy slovenskej armády. Zaujímavé je v tomto prípade svedectvo tlmočníčky partizánskej brigády a tiež manželky veliteľa partizánov Tamary Veličkovej: „S tým nemala slovenská armáda nič spoločného. To bol takzvaný ‚udarnyj odriad‘, ktorému velil Surkov. To urobili partizáni. V žiadnom prípade si nikto nemôže myslieť, že slovenskí vojaci sa správali ako popravná čata. Kuchta, samozrejme, vedel, že to nestrieľali vojaci, že do nemeckých vojakov strieľali partizáni...“

Perko bol proti, Kuchta ho neuposlúchol:
Historici sa zhodujú, že celú akciu zadržania a zavraždenia skupiny Nemcov vykonali proti vôli podplukovníka Emila Perku, pretože rozhodnutie nebolo v intenciách vojenského velenia. „Perko bol proti tomu, aby skupinu Nemcov zlikvidovali. Ako vojak si bol vedomý, že na nich platia ženevské dohovory,“ tvrdí historik Ján Stanislav, ktorý osudný deň s Kuchtom osobne preberal. „Dostal sa aj do sporu s Veličkom. Situácia v Turci dospela až tak ďaleko, že nakoniec Veličko presadil svoje a poveril Kuchtu buď ich zlikvidovať, alebo priviesť na partizánsky štáb do Sklabine. Ináč povedané, Kuchta prijal rozkaz od Velička.“ Kuchta vraj neskôr priznal, že s odstupom času si uvedomil, že prijatím rozkazu od partizánskeho veliteľa Velička porušil subordináciu vo vzťahu ku Golianovi, náčelníkovi veliteľstva pozemného vojska. „Perko ako veliteľ posádky musel aspoň naoko dodržiavať vernosť vtedajšiemu režimu, ale súčasne zachovával aj konšpiratívne vzťahy s golianovským vojenským ústredím.“
Kuchtovým priamym nadriadeným bol Perko, ale súčasne ho kontroloval aj Veličko. Ten na neho nasadil príslušníka NKVD a veliteľa partizánskej jednotky Surkova, ktorý prezlečený za železničiara chladnokrvne sledoval priebeh komunikácie medzi Nemcami a železničiarmi vo vlaku. Neskôr Surkovov partizánsky oddiel sledoval nemeckú misiu počas presunu do kasární. „Kuchta nevedel, ako by bolo Veličkovo velenie zareagovalo na prípadné nesplnenie rozkazu. Rozmýšľal, že keď odvedie nemeckú skupinu do kasární, že predsa sa mu podarí počas nočných rozhovorov s Veličkom presvedčiť sovietsku stranu, aby upustila od likvidácie misie,“ spomína Ján Stanislav. „Kuchtovi v noci z 27. na 28. augusta došlo, že nie on je pánom situácie, ale sa stal nástrojom v rukách sovietskeho velenia. Prijatím tejto úlohy bola odštartovaná celá tragédia nemeckej vojensko-civilnej skupiny,“ myslí si historik.

Podľa vyšetrovateľa išlo o vraždu:
Pred dvoma rokmi vyšetrovateľ PZ Úradu justičnej a kriminálnej polície v Žiline Dušan Novysedlák na podnet istého pána začal trestné stíhanie vo veci trestného činu vraždy spáchanej pred 63 rokmi. Neskôr ho zastavil. Vyšetrovanie toho, kto zomrel, totiž musí byť zastavené. Do úvahy prichádzalo vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť voči Petrovi Alexejevičovi Veličkovi. No ten zomrel ešte v roku 1984. Historička Baranová tvrdí, že aj po rokoch, ktoré uplynuli od osudného rána v martinských kasárňach, sa viacerí očití svedkovia báli vypovedať. Skutočnú verziu si už mnohí zobrali so sebou do hrobu. Nájde sa napokon niekto, kto udalosť opíše bez emócií a strachu?

KATARÍNA ŠELESTIAKOVÁ, pre PLUS 7 dní.

Pod čiarou: Pána Kuchtu som vlastne osobne poznal, ale vtedy , ...ako frkan som ho považoval za hrdinu, chodil, alebo bol nám na ZDŠ osobne prednášať o SNP. Ako chlapci sme vlastne pri jeho „hovorení“ a spomienkach zo SNP doslova otvárali ústa- no čo, tak ako v každom z veku v nás,. História a skutočnosť ? neviem, každý si musí urobiť úsudok sám. Nechcem nikoho obviňovať, alebo súdiť.

MIRI

Autor: MIRI, zobrazeno: 6262x, komentářů: 7  [nahoru]

Diskuse k tomuto příspěvku:


Pro přispívání i zobrazení této diskuse musíte být přihlášeni.
Pokud nejste ještě zaregistrováni můžete tak učinit zde.

Přezdívka  
Heslo  

Příspěvky od uživatele MIRI


Nálezy:

A po troche začistenia – 21.5.13 |zobrazeno: 4801x, komentářů: 9
Revolver zo záhrady bez detektora – 9.5.13 |zobrazeno: 4803x, komentářů: 11
Armádny imidž v civile – 24.2.11 |zobrazeno: 6192x, komentářů: 8
Nálezy zo záhrady bez detektora III. – 8.12.08 |zobrazeno: 4983x, komentářů: 5
Nálezy zo záhrady bez detektora II. – 2.12.08 |zobrazeno: 4926x, komentářů: 11
Nálezy zo záhrady bez detektora – 4.11.08 |zobrazeno: 4218x, komentářů: 14
Dve "malé" hilzničky – 13.10.08 |zobrazeno: 4570x, komentářů: 5
Kanistre – 15.12.05 |zobrazeno: 5040x, komentářů: 1
Pre potešenie očí IV. – 6.10.05 |zobrazeno: 4980x, komentářů: 7
Fotky z albumu – 15.6.05 |zobrazeno: 4918x
Papírové nálezy od Miriho – 3.6.05 |zobrazeno: 4737x
Pre potešenie očí III. – 30.5.05 |zobrazeno: 4810x, komentářů: 3
Pre potešenie očí II – 25.5.05 |zobrazeno: 5027x
Pre potešenie očí – 16.5.05 |zobrazeno: 4757x, komentářů: 1

 
Články:

Fašistické represálie na Slovensku – 9.4.14 |zobrazeno: 5973x, komentářů: 10
Military Day B. Bystrica 2013 II. díl – 3.7.13 |zobrazeno: 4234x, komentářů: 14
Military Day B. Bystrica 2013 I. díl – 3.7.13 |zobrazeno: 4345x, komentářů: 7
Military day 28.6.-29.6. 2013 Banská – 11.6.13 |zobrazeno: 4674x, komentářů: 10
Medzinárodná blamáž – 27.3.13 |zobrazeno: 5453x, komentářů: 15
Zopár zaujímavých snímkov na pokuk II. – 23.3.12 |zobrazeno: 4358x, komentářů: 4
Zopár zaujímavých snímkov na pokuk – 16.3.12 |zobrazeno: 4649x, komentářů: 7
Sterling zo starožitností – 29.9.10 |zobrazeno: 5275x, komentářů: 18
Military day Banská Bystrica II. – 25.6.10 |zobrazeno: 4527x, komentářů: 5
Military day Banská Bystrica – 24.6.10 |zobrazeno: 5124x, komentářů: 23
Medvede a orly útočia na Slovensku – 4.5.10 |zobrazeno: 5382x, komentářů: 36
Prezident opilec – 29.4.10 |zobrazeno: 4577x, komentářů: 19
Rýchla spravodlivosť – 27.4.10 |zobrazeno: 4955x, komentářů: 10
Pekelná zbraň – 23.4.10 |zobrazeno: 5140x, komentářů: 4
Výkvet árijcov – 15.4.10 |zobrazeno: 5406x, komentářů: 17
Poprava – 29.3.10 |zobrazeno: 6262x, komentářů: 7
Koniec nostalgie – 12.3.10 |zobrazeno: 4523x, komentářů: 23
Porážky „ maršála víťazstva“ – 11.3.10 |zobrazeno: 5478x, komentářů: 12
Sporní hrdinovia – 9.3.10 |zobrazeno: 4936x, komentářů: 10
Hitler bol rýchlejší – 4.3.10 |zobrazeno: 5031x, komentářů: 17
Hašterivý maršál – 2.3.10 |zobrazeno: 4955x, komentářů: 4
Krvavá Okinava – 25.2.10 |zobrazeno: 4745x, komentářů: 6
Berlín v plameňoch – 28.1.10 |zobrazeno: 4707x, komentářů: 8
Bicia čata – 19.1.10 |zobrazeno: 4996x, komentářů: 13
Likvidovať – 15.1.10 |zobrazeno: 4655x, komentářů: 12
Utajovaný atentát – 14.1.10 |zobrazeno: 5173x, komentářů: 21
Brána do pekla – 12.1.10 |zobrazeno: 5411x, komentářů: 14
Zneškodnený tank pri Hrone – 11.12.09 |zobrazeno: 5734x, komentářů: 15
Obeť alebo zištná mrcha? – 30.11.09 |zobrazeno: 4880x, komentářů: 12
Prvý nálet – 27.11.09 |zobrazeno: 4687x, komentářů: 3
Tank v Gorgeyho tuneli – 25.11.09 |zobrazeno: 5543x, komentářů: 8
Poklad skončil v múzeu – 12.11.09 |zobrazeno: 4953x, komentářů: 80
Náš ožratý medveď – 12.10.09 |zobrazeno: 4512x, komentářů: 7
Protitankové zbrane v SNP – 1.10.09 |zobrazeno: 5639x, komentářů: 25
Ženy v uniforme-foto XXX. ukončenie... – 1.6.09 |zobrazeno: 6588x, komentářů: 38
Ženy v uniforme - foto XXIX. - Rakúsko – 28.5.09 |zobrazeno: 4854x, komentářů: 9
Ženy v uniforme-foto XXVIII.- polícia... – 27.5.09 |zobrazeno: 4457x, komentářů: 15
Ženy v uniforme - foto XXVII.- India – 26.5.09 |zobrazeno: 4936x, komentářů: 15
Ženy v uniforme- foto XXVI- Taiwan – 22.5.09 |zobrazeno: 4445x, komentářů: 10
Ženy v uniforme-foto XXV – 21.5.09 |zobrazeno: 4147x, komentářů: 8
Ženy v uniforme - foto XXIV. – 20.5.09 |zobrazeno: 6996x, komentářů: 43
Ženy v unifoeme - foto XXIII.- Austrália – 18.5.09 |zobrazeno: 4519x, komentářů: 12
Ženy v uniforme - foto XXII. - Antarktíd – 14.5.09 |zobrazeno: 4772x, komentářů: 30
Ženy v uniforme - foto XXI - Španielsko – 11.5.09 |zobrazeno: 4977x, komentářů: 10
Ženy v uniforme - foto XX. - USA – 7.5.09 |zobrazeno: 4659x, komentářů: 44
Ženy v uniforme - foto XIX. - Severná... – 6.5.09 |zobrazeno: 4949x, komentářů: 25
Ženy v uniforme - foto XVIII.- Južná... – 5.5.09 |zobrazeno: 5115x, komentářů: 17
Ženy v uniforme - foto XVII - Veľká Brit – 4.5.09 |zobrazeno: 4473x, komentářů: 17
Ženy v uniforme - foto XVI. - Grécko – 29.4.09 |zobrazeno: 5162x, komentářů: 13
Dajte si pozor! – 24.4.09 |zobrazeno: 6192x, komentářů: 22
Ženy v uniforme - foto XV. - Nórsko – 24.4.09 |zobrazeno: 4497x, komentářů: 10
Ženy v uniforme - foto XIV. - Peru – 22.4.09 |zobrazeno: 4032x, komentářů: 14
Ženy v uniforme - foto XIII. - Švédsko – 20.4.09 |zobrazeno: 5184x, komentářů: 27
Ženy v uniforme - foto XII. - Belgicko – 3.4.09 |zobrazeno: 4713x, komentářů: 29
Ženy v uniforme -foto XI. - Poľsko – 2.4.09 |zobrazeno: 4429x, komentářů: 31
Ženy v uniforme - foto X. - Nemecko – 1.4.09 |zobrazeno: 5528x, komentářů: 34
Ženy v uniforme - foto IX.- Taliansko – 31.3.09 |zobrazeno: 4753x, komentářů: 27
Ženy v uniforme - foto VIII. - Japonsko – 30.3.09 |zobrazeno: 5311x, komentářů: 32
Ženy v uniforme - foto VII.- Chile – 27.3.09 |zobrazeno: 5084x, komentářů: 42
Ženy v uniforme - foto VI. - Kazachstan – 26.3.09 |zobrazeno: 6068x, komentářů: 24
Ženy v uniforme - foto V. - Izrael – 24.3.09 |zobrazeno: 8693x, komentářů: 128
Ženy v uniforme - foto IV. - Ukrajina – 20.3.09 |zobrazeno: 6539x, komentářů: 27
Ženy v uniforme - foto III. - Čechy – 19.3.09 |zobrazeno: 5923x, komentářů: 54
Ženy v uniforme - foto II. - Rusko – 12.3.09 |zobrazeno: 6127x, komentářů: 72
Ženy v uniforme - foto I. - Čína – 11.3.09 |zobrazeno: 5145x, komentářů: 78
Odhalené tajomstvo Lusitánie – 2.3.09 |zobrazeno: 4877x, komentářů: 18
Alpská pevnosť – 24.2.09 |zobrazeno: 5150x, komentářů: 3
Archeologická rarita – 28.1.09 |zobrazeno: 4909x, komentářů: 18
Kotol – 16.1.09 |zobrazeno: 5398x, komentářů: 11
Enigma pod křídly Temné Orlice II. - III – 9.1.09 |zobrazeno: 5574x, komentářů: 26
Tajný nemecký výzkum – 4.12.08 |zobrazeno: 6300x, komentářů: 34
Kto uhádne kde to je? – 3.12.08 |zobrazeno: 4687x, komentářů: 33
Vreckové delostrelectvo IV. – 20.11.08 |zobrazeno: 6222x, komentářů: 2
Vreckové delostrelectvo III. – 7.11.08 |zobrazeno: 5296x, komentářů: 2
Potulky mestom – 5.11.08 |zobrazeno: 4433x, komentářů: 72
Vreckové delostrelectvo II. – 7.7.08 |zobrazeno: 5353x, komentářů: 1
Vreckové delostrelectvo I. – 27.6.08 |zobrazeno: 5205x, komentářů: 4
Symboly víťazstva – 9.6.08 |zobrazeno: 4613x, komentářů: 15
Vlastu Buriana očistili od nacistov – 20.5.08 |zobrazeno: 4804x, komentářů: 11
Slovenské hory, alebo niekoľko... – 18.3.08 |zobrazeno: 6976x, komentářů: 10
Poslední mohykáni – 11.3.08 |zobrazeno: 4590x, komentářů: 3
Custerovo Waterloo – 18.2.08 |zobrazeno: 5807x, komentářů: 5
Ako zomierali gladiátori? – 12.2.08 |zobrazeno: 5869x, komentářů: 3
Operácia Telemark – 8.2.08 |zobrazeno: 6746x, komentářů: 6
Izraelská blesková vojna – 7.2.08 |zobrazeno: 4991x, komentářů: 14
RUM - RUMÍČEK – 30.1.08 |zobrazeno: 4608x, komentářů: 17
Guľomety veľkej vojny – 2.1.08 |zobrazeno: 7001x, komentářů: 3
Mauserov zázračný „zmeták“ – 7.9.07 |zobrazeno: 6203x, komentářů: 9
Výstrel z nudy vstúpil do histórie – 13.7.07 |zobrazeno: 4663x, komentářů: 4
Lex Barker - od Tarzana k Old Shatterha – 28.6.07 |zobrazeno: 6985x, komentářů: 15
Máte doma starožitnosť ? – 12.6.07 |zobrazeno: 6282x, komentářů: 12
Templári – strážcovia palestínskeho tajo – 30.5.07 |zobrazeno: 5187x, komentářů: 5
Stalinove „lietajúce tanky“ – 10.5.07 |zobrazeno: 4387x, komentářů: 2
Port Artur - Rusko - Japonská vojna – 20.4.07 |zobrazeno: 4962x, komentářů: 2
Port Artur - Rusko -Japonská vojna II. – 2.4.07 |zobrazeno: 4635x, komentářů: 4
Rusko – Japonská vojna – 27.3.07 |zobrazeno: 5280x, komentářů: 3
Nemecké bodáky – 19.3.07 |zobrazeno: 14406x, komentářů: 9
Messerschmittova „ Kométa“ – 26.2.07 |zobrazeno: 4551x, komentářů: 18
Devín a Napoleon – 23.2.07 |zobrazeno: 5557x, komentářů: 1
Messerschmittov Emil – 21.2.07 |zobrazeno: 4776x, komentářů: 13
Pokladnica nacistov? – 16.2.07 |zobrazeno: 5479x, komentářů: 9
Grummanovské „Pekelné mačky“ – 14.2.07 |zobrazeno: 4735x, komentářů: 5
Focke – Wulf Fw 190 – okrídlené „eso“ – 30.1.07 |zobrazeno: 4648x
„Téčko“ zo studenej vojny – 26.1.07 |zobrazeno: 5411x, komentářů: 3
Oceľoví generáli – 25.1.07 |zobrazeno: 4361x, komentářů: 2
Najlepší britský tankový „krížnik“ – 23.1.07 |zobrazeno: 4572x, komentářů: 17
Sherman - ťažný kôň US Cavalry – 22.1.07 |zobrazeno: 4785x, komentářů: 3
Tankové „esá“ – 19.1.07 |zobrazeno: 4744x, komentářů: 8
Sovietske ťažké tanky – 18.1.07 |zobrazeno: 6922x, komentářů: 12
Od Renaulta po LT – 38 – 11.1.07 |zobrazeno: 5636x, komentářů: 1
PANTHER – najlepšia z veľkých mačiek – 10.1.07 |zobrazeno: 5438x, komentářů: 11
„KONIGSTIGER“ – dravec medzi tankami – 8.1.07 |zobrazeno: 5944x, komentářů: 26
Jamato a Musaši – najväčšie na svete – 4.1.07 |zobrazeno: 5182x, komentářů: 2
Nemecké ponorky-slávne U-booty – 2.1.07 |zobrazeno: 4882x, komentářů: 1
„Sršeň“, ktorý bodol Tokio – 2.1.07 |zobrazeno: 5078x, komentářů: 1
Povestné zrkadlo z Pernštejna – 22.12.06 |zobrazeno: 4700x, komentářů: 4
Piráti – 19.12.06 |zobrazeno: 5249x, komentářů: 7
Univerzálny guľomet MG 42 / MG 3 – 13.12.06 |zobrazeno: 7813x, komentářů: 13
Walther P-38 a P-1 – 4.12.06 |zobrazeno: 7065x, komentářů: 13
MAT 49 – 1.12.06 |zobrazeno: 5184x, komentářů: 4
Thompsonov „ Tommy – gun“ – 27.11.06 |zobrazeno: 4878x, komentářů: 6
Maxim – prvý automatický guľomet – 22.11.06 |zobrazeno: 6701x, komentářů: 6
Kontroverzný maršál – 20.11.06 |zobrazeno: 4516x, komentářů: 6
Z Wehrmachtu do NATO – 14.11.06 |zobrazeno: 4811x, komentářů: 8
Útočná pištoľ STEYR M 1912/P-16 II. – 13.11.06 |zobrazeno: 5572x, komentářů: 4
Útočná pištoľ STEYR M 1912/P-16 I. – 10.11.06 |zobrazeno: 6573x, komentářů: 88
Zmiznutie vojakov – 9.11.06 |zobrazeno: 4433x, komentářů: 13
Československý bodák vz. 1924 – 8.11.06 |zobrazeno: 7600x, komentářů: 2
Československý bodák vz. 24 – 6.11.06 |zobrazeno: 7122x, komentářů: 16
Československý bodák vz. 1924 – 31.10.06 |zobrazeno: 5746x, komentářů: 13
Pes – priateľ i bojovník – 30.10.06 |zobrazeno: 5948x, komentářů: 3
Objav tajnej chodby v Banskej Bystrici – 25.10.06 |zobrazeno: 5684x, komentářů: 2
Nález strieborného pokladu na Slovensku – 24.10.06 |zobrazeno: 6176x, komentářů: 13
Chýbalo tak málo V. - Tajné nemecké pro – 19.10.06 |zobrazeno: 5080x, komentářů: 9
Chýbalo tak málo IV. – 13.10.06 |zobrazeno: 4885x, komentářů: 7
Chýbalo tak málo III. - Tajné nemecké p – 9.10.06 |zobrazeno: 4904x, komentářů: 5
Chýbalo tak málo II. - Tajné nemecké pr – 26.9.06 |zobrazeno: 4766x, komentářů: 9
Chýbalo tak málo I. – 22.9.06 |zobrazeno: 4604x, komentářů: 7
Henryovka – 19.9.06 |zobrazeno: 7520x, komentářů: 2
Necháme sa zožrať ? – 13.9.06 |zobrazeno: 5783x, komentářů: 31
Ozbrojené sily ruského štátu – 11.9.06 |zobrazeno: 4861x, komentářů: 4
Ozbrojené sily ruského štátu – 6.9.06 |zobrazeno: 4767x, komentářů: 4
Vozidlá pre „Blitzkrieg“ – 16.8.06 |zobrazeno: 5562x, komentářů: 2
Zradca stále nejasný – 8.8.06 |zobrazeno: 4296x, komentářů: 13
Fajnšmekri a gavalieri – 3.7.06 |zobrazeno: 7301x, komentářů: 11
Povstalecké pancierové vlaky – 19.6.06 |zobrazeno: 6414x, komentářů: 13
Posledná nemecká misia do Japonska – 22.5.06 |zobrazeno: 4902x, komentářů: 5
A opäť zopár ROP-íkov k popozeraniu – 27.4.06 |zobrazeno: 4177x, komentářů: 15
A zopár zaujímavých ROP - íkov – 20.4.06 |zobrazeno: 4347x, komentářů: 5
Knowsley – 13.4.06 |zobrazeno: 4907x, komentářů: 16
Lidická tragédia z pohľadu mágie – 11.4.06 |zobrazeno: 4470x, komentářů: 6
El Alamein II. – 6.4.06 |zobrazeno: 4322x, komentářů: 1
El Alamein I. – 31.3.06 |zobrazeno: 4475x, komentářů: 8
Vojenské revolvery – 21.3.06 |zobrazeno: 6755x, komentářů: 3
Nebezpečná „olejnička“ – 16.3.06 |zobrazeno: 6720x, komentářů: 11
Kulomet Bren – 15.3.06 |zobrazeno: 6153x, komentářů: 7
Nebelwerfer, Kaťuša a ďalšie – 9.3.06 |zobrazeno: 6771x, komentářů: 8
Slávne nemecké „Osemdesiatosmičky“ – 1.3.06 |zobrazeno: 4860x, komentářů: 4
Muránská planina – 26.2.06 |zobrazeno: 5390x, komentářů: 5
Banderovci VIII – 15.2.06 |zobrazeno: 5803x, komentářů: 44
Banderovci VII. – 10.2.06 |zobrazeno: 5606x, komentářů: 6
Banderovci VI. – 6.2.06 |zobrazeno: 5484x, komentářů: 4
Banderovci V. – 31.1.06 |zobrazeno: 5778x, komentářů: 6
Banderovci IV. – 26.1.06 |zobrazeno: 5263x, komentářů: 14
Banderovci III. – 23.1.06 |zobrazeno: 5159x, komentářů: 3
Banderovci II. – 11.1.06 |zobrazeno: 5774x, komentářů: 9
Banderovci na Slovensku I. – 4.1.06 |zobrazeno: 6557x, komentářů: 3
PPŠ - 41 Špagin – 19.12.05 |zobrazeno: 8824x, komentářů: 12
Dva krátké články od Miriho – 13.12.05 |zobrazeno: 4376x, komentářů: 1
Bájne poklady – 22.11.05 |zobrazeno: 4721x, komentářů: 8
Pravda o tzv.čiernych barónoch – 9.11.05 |zobrazeno: 5148x, komentářů: 6
Mýty, fakty a skutočnosti tretej ríše – 18.10.05 |zobrazeno: 5140x, komentářů: 3
Guľometné uzávery: Brezno a okolie – 17.10.05 |zobrazeno: 5645x, komentářů: 5
Templári na Slovensku a ich poklady – 21.9.05 |zobrazeno: 10244x, komentářů: 8
Barbakan odkrýva svoje poklady – 8.9.05 |zobrazeno: 5392x, komentářů: 1
Poklady? – 12.8.05 |zobrazeno: 5121x, komentářů: 5
Od samonabíjacej pušky k útočnej – 11.8.05 |zobrazeno: 5453x, komentářů: 2
Záhada Thorovho kladiva – 14.7.05 |zobrazeno: 5837x
Zrod samopalu – 12.7.05 |zobrazeno: 4947x, komentářů: 1
Prvé tanky na bojiskách – 30.6.05 |zobrazeno: 7545x, komentářů: 1
Podzemné mesto – 21.6.05 |zobrazeno: 5271x, komentářů: 2
Poklady tretej ríše – 2.6.05 |zobrazeno: 5316x, komentářů: 3
Dva článečky od Miriho – 27.5.05 |zobrazeno: 4949x, komentářů: 1
Aligátor - detektor – 20.5.05 |zobrazeno: 5479x, komentářů: 4
Nemecká kapitulácia – 19.5.05 |zobrazeno: 5025x, komentářů: 1

 
Půdovky atd.:

Niger bankovka – 27.9.13 |zobrazeno: 4475x, komentářů: 4
Bedňa pokladov III – 27.9.13 |zobrazeno: 4175x, komentářů: 5
Bedňa pokladov II. – 25.9.13 |zobrazeno: 4234x, komentářů: 6
Bedňa pokladov I. – 24.9.13 |zobrazeno: 4140x, komentářů: 13
Pečatítko? – 18.9.13 |zobrazeno: 4358x, komentářů: 2
Určenie rádu – 18.9.13 |zobrazeno: 4541x, komentářů: 17
Len tak na pokuk – 18.2.13 |zobrazeno: 4356x, komentářů: 40
Půdovky – 12.2.13 |zobrazeno: 4589x, komentářů: 9
Krabička SA – 5.3.09 |zobrazeno: 4579x, komentářů: 19
Fungl nové púzdro na "mobil" – 27.2.09 |zobrazeno: 4793x, komentářů: 14
Gumené púzdro na bodák – 26.2.09 |zobrazeno: 4510x, komentářů: 11
Maska – 25.2.09 |zobrazeno: 4449x, komentářů: 11
Vojenské príručky – 23.2.09 |zobrazeno: 4849x, komentářů: 3
Sklo II. – 19.2.09 |zobrazeno: 4584x, komentářů: 14
Baterky – 16.2.09 |zobrazeno: 4462x, komentářů: 9
Sklo – 13.2.09 |zobrazeno: 4552x, komentářů: 4
Mlynček a žehľa – 11.2.09 |zobrazeno: 4439x, komentářů: 6
Zásobníková kapsa SA rady AK – 9.2.09 |zobrazeno: 4313x
Panzer vak SA – 6.2.09 |zobrazeno: 4492x, komentářů: 12
Granátové kapsy SA – 5.2.09 |zobrazeno: 4474x, komentářů: 2
Mlynček TRAMP – 3.2.09 |zobrazeno: 5425x, komentářů: 10
Vojenský vak – 2.2.09 |zobrazeno: 4942x, komentářů: 7
Mapová taška – 30.1.09 |zobrazeno: 4697x, komentářů: 11
Colt z "divadelnej" almary – 26.1.09 |zobrazeno: 4515x, komentářů: 10
Zopár odznáčikov – 22.1.09 |zobrazeno: 4327x, komentářů: 26
Gombíky – 19.1.09 |zobrazeno: 4700x, komentářů: 7
Guľometný pás po SA – 15.1.09 |zobrazeno: 5629x, komentářů: 12
Nábojový opasok domáceho kutila – 13.1.09 |zobrazeno: 4639x, komentářů: 4
Gombíky – 19.12.08 |zobrazeno: 6309x, komentářů: 6
Nález zo starého sekretára – 28.11.08 |zobrazeno: 4553x, komentářů: 4
Medaile – 26.11.08 |zobrazeno: 4587x, komentářů: 5
Čo dalo humno – 4.12.07 |zobrazeno: 4784x, komentářů: 6
Zopár čačiek k popozeraniu – 28.11.07 |zobrazeno: 4607x, komentářů: 10
Upravený kordík – 7.11.07 |zobrazeno: 5118x, komentářů: 11
Obrúsok - utierka Wehrmachtu? – 23.10.07 |zobrazeno: 4646x, komentářů: 12
Kordík – 17.10.07 |zobrazeno: 4800x, komentářů: 18

 
Rady a návody:

LW prilba M42 – 21.11.14 |zobrazeno: 5627x, komentářů: 9

 Vododěsná dohledávačka Makro Pointer!


 Nabídka detektory kovů
XP Deus WS4RC - 22,5 cm 2D CZ - Detektory kovů
XP Deus WS4RC - 22,5 cm 2D CZ


Cena: 31990 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 4000 Kč

Nebo na výhodné splátky!
více

 Příslušenství - detektory
XP cívka 21x25cm na 4,6kHz - Detektory kovů
XP cívka 21x25cm na 4,6kHz


Cena: 4990 Kč
Nebo na výhodné splátky!
více
 Knihy, časopisy
Pěšákem ve Vietnamu - Detektory kovů
Pěšákem ve Vietnamu


Cena: 149 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 150 Kč
více

 Kde to nejvíce žije?
Stále rostou
zob.: 4643x, kom.: 26
Staré pečetidlo
zob.: 2122x, kom.: 16
Rakušák a jiné kousky
zob.: 857x, kom.: 15
Leopold
zob.: 2036x, kom.: 15
Pár lepších nálezů
zob.: 1886x, kom.: 14

 Barva pozadí webu
[černá] | [bílá]

 Počasí
Hledačská předpověď počasí - detektory kovů Hledačská předpověď počasí- detektory kovů Hledačská předpověď počasí - detektory kovů

Nový ještě výkonější detektor Makro RACER 2![aktuality]|[obchod-detektory]|[top 10]|[fórum]|[Jak přispívat?]| Sdílet

Detektory kovů, detektor © DETEKTORWEB.CZ 2003 – 2018, všechna práva vyhrazena.  Design & webhosting by Hostováno na 4ME.CZ. Profesionální webhosting!4ME.CZ