Nick    Heslo     

  Army burza

  

  

  Aplikace pro evidenci nálezů

  Vše o numismatice

  

  

 

  


Hitler bol rýchlejší

Podľa Viktora Suvorova iba dni rozhodovali, kto zaútočí skôr. Nacistický fuhrer komunistického geniralissima predbehol.
Viktor Suvorov pracoval v sovietskych diplomatických službách. Ako špión. Keďže mu hrozilo, že ho povolajú domov a zlikvidujú, ušiel. Potom začal písať knihy. S ohromujúcou otvorenosťou a znalosťou v nich odhaľuje podstatu sovietskeho systému. Medziiným napísal: „Už od uchopenia moci v Rusku nemali boľševici nijaké iné plány, ako ovládnuť svet a rozšíriť svoju krvavú diktatúru po všetkých svetadieloch.“ Ale napísal aj: „Nepreniknuteľnou vrstvou lží sú pokryté celé sovietske dejiny.“

Hlupák v Kremli?:
Hitler sa od počiatku svojej politickej kariéry vyhrážal Sovietskemu zväzu. On nenávidí židoboľševizmus. On ho zničí. On zrovná Sovietsky zväz so zemou. Aj preto, lebo nemecký národ potrebuje životný priestor a bude si ho hľadať najmä na východe. Hitler písal o tom v Mein Kampfe, katechizme fašizmu, a často o tom rečnil. To, že nehovorí do vzduchu, potvrdila prax. Len čo sa chopil moci, porátal sa s komunistami v Nemecku: ich stranu zakázal a jej členov poslal do koncentrákov.
Nevedel Stalin o tom? Považoval Hitlera za svojho partnera? Preto v auguste 1939 s ním podpísal zmluvu a kamarátil sa, ba bratríčkoval sa s ním?
Už v prvých mesiacoch roku 1941 sústreďoval Hitler v Poľsku vojsko. Stalin dostával o tom správy. Maršal Žukov vo svojich pamätiach spomína, že sa potom osobným listom obrátil na Hitlera, aby mu objasnil dôvod tohto sústreďovania. Áno, odpísal Hitler, sťahujeme tam vojská, aby sme ich uchránili pred bombardovaním Angličanmi a na preskupenie pred inváziou na Britské ostrovy. Hitler ubezpečoval Stalina, že hodlá presne dodržiavať pakt, ktorý sám podpísal, za čo ručí cťou hlavy štátu.
Uveril tomu Stalin? Uveril tomu muž, ktorý nikomu a ničomu neveril? Uveril tomu ľstivý despota, ktorý podával pravicu a v ľavici za chrbtom stískal dýku? Bol vari taký hlúpy alebo taký dôverčivý? A len čakal ako baran, kým mu podrežú krk? V prvých vojnových dňoch sa to tak aj zdalo.

Stalin to vedel:
Koncom januára 1941 sovietske výzvedné orgány zaznamenali ďalšie presuny nemeckých vojsk do Východného Pruska, Poľska a Rumunska. Vo februári a marci hlásili, že „zoskupenie nepriateľských vojsk bolo zvýšené o deväť divízií“. Dvadsiateho marca si najvyšší sovietski činitelia vypočuli referát náčelníka rozviedky generála Golikova. Opisoval pripravovaný útok na Sovietsky zväz. A takmer navlas tak, ako sa neskôr aj odohral. Golikov hlásil:
„Na útok proti ZSSR budú vytvorené tri skupiny armád. Prvá skupina pod velením generála poľného maršala Bocka udrie smerom na Petrohrad, druhá skupina pod velením generála poľného maršala Rundstedta v smere na Moskvu a tretia skupina pod velením poľného maršala von Leeba v smere na Kyjev. Začiatok útoku proti Sovietskemu zväzu je orientačne stanovený na 20. mája.“
Celý pripravovaný plán Barbarossa! A v Stalinovej pracovni vedeli o ňom už prinajmenej koncom marca. Dokonalá sovietska rozviedka! Veď aj stála veľa peňazí.
Správy o plánovanej invázii pribúdali. Sovietski špióni v Nemecku i v iných krajinách, ale aj niektorí západní politici a štátnici, napríklad Churchill, oznamovali do Kremľa, že Nemci sa už-už chystajú na inváziu do Moskvy. V Mitrochinovom archíve, diele iného prebehnutého sovietskeho špióna, sa píše, že Stalin dostal azda aj sto takýchto výstrah. Dokonca oznamovali aj presnejší termín útoku. Takže Stalin dobre vedel, čo sa chystá.

Prísne tajné!:
Mnoho rokov po druhej svetovej vojne, koncom Gorbačovovej perestrojky, v sovietskych archívoch objavili dokument s pečiatkami na obale: „Zvlášť dôležité. Prísne tajné! Len do vlastných rúk!“ Vypracoval ho generálny štáb Červenej armády a bol určený výhradne Stalinovi. Bol to dokument z 15. mája 1941 a hovorilo sa v ňom o prípravách náhleho útoku Červenej armády proti Nemecku. Bolo v ňom aj toto: „Ako prvý strategický cieľ akcií jednotiek Červenej armády je rozdrvenie hlavných síl nemeckej armády, sústredených južne od Denblina, aby bola k 30. dňu operácie zaujatá línia Ostrolenka - r. Nerew - Lowicz - Lodž - Kreuzburg - Oppeln - Olomouc. Za nasledujúci strategický cieľ stanoviť útok z priestoru Katovice severným či severozápadným smerom...“
Kremeľskí pohlavári sa dušovali, ten plán predsa Stalin s pobúrením odmietol. Veď Sovietsky zväz je veľmoc, ktorá po ničom inom tak netúžila a netúži ako po večnom mieri.
Podobných útočných plánov bolo však viac. Jeden podľa všetkého prerokúvali už 11. marca 1941. V ňom sa píše „o strategickom rozvinutí ozbrojených síl Sovietskeho zväzu na západe a východe“. Zverejnili z neho len nepatrnú časť. Sovietske archívy sú ešte dodnes hlboko zakonšpirované, ešte dodnes nevydali mnohé svoje tajomstvá a možno aj tie najväčšie. Preto sú sovietske dejiny - ako to tvrdí Viktor Suvorov - prikryté nepreniknuteľnou vrstvou lží. Ale z tých lží sa už predsa len čosi odhaľuje.

Rozdrviť mohutným úderom:
Sovietske velenie poznalo presné rozmiestnenie nemeckých vojsk na druhej strane hraníc. Dokonca až na úroveň práporov. Nečakaný útok by bol zapríčinil ťažké straty nahusteným jednotkám a bol by zničil vojnovú techniku. Len nech sa Nemci ešte zamestnávajú bojmi v Grécku, nech pomáhajú Mussolinimu v severnej Afrike, nech im viaže sily odboj v okupovaných krajinách. Hitler potom až tak skoro nebude pomýšľať na inváziu do Sovietskeho zväzu. A napokon, či mu sily neviažu predovšetkým Angličania? Hitler predsa nie je až taký hlupák, aby bojoval na niekoľkých frontoch.
Pravdaže, Suvorov v ďalekej cudzine má ešte menšiu možnosť prehrabúvať sa v archívoch ako ruskí historici vo svojej domovine. No pozorným porovnávaním oficiálnych, už publikovaných správ dospel k presvedčeniu, že Stalin chystal mohutný útok na Hitlera. Napríklad ťažké straty v prvých vojnových dňoch dosvedčujú, že v pohraničí a na ceste do východiskových postavení bolo sústredené obrovské vojsko. Oveľa väčšie, než treba na obranu. Na hraniciach nebolo zakopané, nekládlo míny, nebudovalo prekážky, ale stavalo mosty a opravovalo cesty...
Medzičasom i ruskí historici vypátrali mnoho nezrovnalostí. V roku 1941 sa konalo niekoľko sovietskych štábnych cvičení. Všetky simulovali útok, nie obranu. Sám Stalin žiadal absolventov vojenských akadémií a celé vyššie velenie Červenej armády, aby prestali čo len uvažovať o obrane, ale aby sa výhradne pripravovali na útok. Červená armáda rozohrievala motory.

Osudné ráno:
Dvadsiateho druhého júna 1941 zahrmeli na sovietskych hraniciach delá a vzlietli nemecké lietadlá. Ešte v noci, v poslednej chvíli, prebehol k Sovietom nemecký komunista a hlásil, že sa vojsko pohlo na inváziu. Vtedy súdruh Stalin ešte sladko spal. Zobudili najprv rozospatého službukonajúceho generála. Potom jeho. Také nezmysly! Vraj už-už sa začne útok. Ba dokonca sa už aj začal. Najvyššie velenie Červenaj armády vydalo pokyny: „Úlohou našich jednotiek je nepodľahnúť nijakým provokáciám... Akékoľvek ďalšie operácie nevykonávať bez zvláštneho nariadenia.“
Boli najvyšší komunistickí pohlavári stále presvedčení, že útok ešte nehrozí, že zaútočiť vari môžu len oni? Čo ak naozaj ide len o provokáciu? A oni, Sovieti, nie sú na útok ešte celkom pripravení. Tento príkaz i ďalšie zväzoval veliacim generálom ruky: nemohli opätovať delostreleckú paľbu, nemohli dať príkaz na nijakú akciu. Večer o 21.15 najvyššie velenie napokon rozposlalo smernicu začať ihneď s rozhodujúcim útokom. Nie s obranou, nie s protiútokom, ale s útokom. Je pozoruhodné, že s útokom, ktorý nedávno Stalin s takým rozhorčením odmietol.
Dvadsiateho druhého júna nemecké delostrelectvo mohutnou paľbou ostreľovalo pohraničné oblasti, tanky drvili obranu, nálety ničili lietadlá už na pristávacích plochách. V radoch sovietskych jednotiek vypukol neopísateľný zmätok. Ešte väčší na druhý deň, keď dostali príkaz nie zakopať sa, ale útočiť. Nemci mohli beztrestne páliť na miliónové masy vojakov v pohybe.

Hanebné porážky:
Viktor Suvorov vo svojej knihe Beriem svoje slová späť z roku 2006 sa trochu pohral s číslami. Uvádza, že Nemecko vyrobilo od polovice roku 1941 do konca vojny vyše 900-tisíc samopalov. Sovietsky zväz približne sedem ráz toľko. V tom istom období vyrobili v Nemecku 68-tisíc mínometov, v ZSSR päť ráz toľko a lepších - toľko ich nemali ani všetky štáty sveta dovedna. Ani tankových divízií, koľko do konca roka 1941 rozvinuli Sovieti. Obrovskú prevahu mala Červená armáda i v ďalších zbraniach.
Okrem niekoľkých miliónov zabitých sovietskych vojakov padlo Nemcom za obeť obrovské množstvo vojenskej techniky. Vo svojom prejave v Reichstagu 11. decembra 1941 Hitler bilancoval. Za päť mesiacov vojny fašistické vojská ukoristili alebo zničili 17 332 sovietskych bojových lietadiel, 21 391 tankov, 32 591 diel a zajali 3 806 865 sovietskych vojakov a dôstojníkov.
To všetko a mnoho ďalšieho bolo pripravené na inváziu do Nemecka a Rumunska. Teda tam najprv. Bola však z toho katastrofálna porážka. Podľa Suvorova najväčšia a najstrašnejšia v dejinách ľudstva. Útok Červenej armády, domnieva sa Suvorov, bol s najväčšou pravdepodobnosťou naplánovaný na začiatok júla. Hitler bol však rýchlejší a zaútočil skôr. Suvorov uzatvára: „Hitler zastihol Červenú armádu presne v takej situácii, ako keď niekto pristihne vraha v poslednej chvíli pred zločinom; práve vo chvíli, keď sa tlmič, zásobník i náboje váľajú po stole...“

LADISLAV ŠVIHRAN pre Plus 7 dní

Autor: MIRI, zobrazeno: 5443x, komentářů: 17  [nahoru]

Diskuse k tomuto příspěvku:


Pro přispívání i zobrazení této diskuse musíte být přihlášeni.
Pokud nejste ještě zaregistrováni můžete tak učinit zde.

Přezdívka  
Heslo  

Příspěvky od uživatele MIRI


Nálezy:

A po troche začistenia – 21.5.13 |zobrazeno: 5138x, komentářů: 9
Revolver zo záhrady bez detektora – 9.5.13 |zobrazeno: 5201x, komentářů: 11
Armádny imidž v civile – 24.2.11 |zobrazeno: 6806x, komentářů: 8
Nálezy zo záhrady bez detektora III. – 8.12.08 |zobrazeno: 5333x, komentářů: 5
Nálezy zo záhrady bez detektora II. – 2.12.08 |zobrazeno: 5345x, komentářů: 11
Nálezy zo záhrady bez detektora – 4.11.08 |zobrazeno: 4523x, komentářů: 14
Dve "malé" hilzničky – 13.10.08 |zobrazeno: 4903x, komentářů: 5
Kanistre – 15.12.05 |zobrazeno: 5593x, komentářů: 1
Pre potešenie očí IV. – 6.10.05 |zobrazeno: 5372x, komentářů: 7
Fotky z albumu – 15.6.05 |zobrazeno: 5325x
Papírové nálezy od Miriho – 3.6.05 |zobrazeno: 5091x
Pre potešenie očí III. – 30.5.05 |zobrazeno: 5181x, komentářů: 3
Pre potešenie očí II – 25.5.05 |zobrazeno: 5370x
Pre potešenie očí – 16.5.05 |zobrazeno: 5083x, komentářů: 1

 
Články:

Fašistické represálie na Slovensku – 9.4.14 |zobrazeno: 6846x, komentářů: 10
Military Day B. Bystrica 2013 II. díl – 3.7.13 |zobrazeno: 4551x, komentářů: 14
Military Day B. Bystrica 2013 I. díl – 3.7.13 |zobrazeno: 4626x, komentářů: 7
Military day 28.6.-29.6. 2013 Banská – 11.6.13 |zobrazeno: 4977x, komentářů: 10
Medzinárodná blamáž – 27.3.13 |zobrazeno: 5864x, komentářů: 15
Zopár zaujímavých snímkov na pokuk II. – 23.3.12 |zobrazeno: 4638x, komentářů: 4
Zopár zaujímavých snímkov na pokuk – 16.3.12 |zobrazeno: 4972x, komentářů: 7
Sterling zo starožitností – 29.9.10 |zobrazeno: 5849x, komentářů: 18
Military day Banská Bystrica II. – 25.6.10 |zobrazeno: 4868x, komentářů: 5
Military day Banská Bystrica – 24.6.10 |zobrazeno: 5654x, komentářů: 23
Medvede a orly útočia na Slovensku – 4.5.10 |zobrazeno: 5817x, komentářů: 36
Prezident opilec – 29.4.10 |zobrazeno: 4886x, komentářů: 19
Rýchla spravodlivosť – 27.4.10 |zobrazeno: 5289x, komentářů: 10
Pekelná zbraň – 23.4.10 |zobrazeno: 5463x, komentářů: 4
Výkvet árijcov – 15.4.10 |zobrazeno: 5840x, komentářů: 17
Poprava – 29.3.10 |zobrazeno: 6786x, komentářů: 7
Koniec nostalgie – 12.3.10 |zobrazeno: 4821x, komentářů: 23
Porážky „ maršála víťazstva“ – 11.3.10 |zobrazeno: 5944x, komentářů: 12
Sporní hrdinovia – 9.3.10 |zobrazeno: 5330x, komentářů: 10
Hitler bol rýchlejší – 4.3.10 |zobrazeno: 5443x, komentářů: 17
Hašterivý maršál – 2.3.10 |zobrazeno: 5264x, komentářů: 4
Krvavá Okinava – 25.2.10 |zobrazeno: 5108x, komentářů: 6
Berlín v plameňoch – 28.1.10 |zobrazeno: 5057x, komentářů: 8
Bicia čata – 19.1.10 |zobrazeno: 5333x, komentářů: 13
Likvidovať – 15.1.10 |zobrazeno: 4999x, komentářů: 12
Utajovaný atentát – 14.1.10 |zobrazeno: 5613x, komentářů: 21
Brána do pekla – 12.1.10 |zobrazeno: 5819x, komentářů: 14
Zneškodnený tank pri Hrone – 11.12.09 |zobrazeno: 6267x, komentářů: 15
Obeť alebo zištná mrcha? – 30.11.09 |zobrazeno: 5223x, komentářů: 12
Prvý nálet – 27.11.09 |zobrazeno: 4968x, komentářů: 3
Tank v Gorgeyho tuneli – 25.11.09 |zobrazeno: 5974x, komentářů: 8
Poklad skončil v múzeu – 12.11.09 |zobrazeno: 5300x, komentářů: 80
Náš ožratý medveď – 12.10.09 |zobrazeno: 4803x, komentářů: 7
Protitankové zbrane v SNP – 1.10.09 |zobrazeno: 6205x, komentářů: 25
Ženy v uniforme-foto XXX. ukončenie... – 1.6.09 |zobrazeno: 7403x, komentářů: 38
Ženy v uniforme - foto XXIX. - Rakúsko – 28.5.09 |zobrazeno: 5328x, komentářů: 9
Ženy v uniforme-foto XXVIII.- polícia... – 27.5.09 |zobrazeno: 4833x, komentářů: 15
Ženy v uniforme - foto XXVII.- India – 26.5.09 |zobrazeno: 5326x, komentářů: 15
Ženy v uniforme- foto XXVI- Taiwan – 22.5.09 |zobrazeno: 4762x, komentářů: 10
Ženy v uniforme-foto XXV – 21.5.09 |zobrazeno: 4494x, komentářů: 8
Ženy v uniforme - foto XXIV. – 20.5.09 |zobrazeno: 7869x, komentářů: 43
Ženy v unifoeme - foto XXIII.- Austrália – 18.5.09 |zobrazeno: 4825x, komentářů: 12
Ženy v uniforme - foto XXII. - Antarktíd – 14.5.09 |zobrazeno: 5120x, komentářů: 30
Ženy v uniforme - foto XXI - Španielsko – 11.5.09 |zobrazeno: 5420x, komentářů: 10
Ženy v uniforme - foto XX. - USA – 7.5.09 |zobrazeno: 4934x, komentářů: 44
Ženy v uniforme - foto XIX. - Severná... – 6.5.09 |zobrazeno: 5350x, komentářů: 25
Ženy v uniforme - foto XVIII.- Južná... – 5.5.09 |zobrazeno: 5659x, komentářů: 17
Ženy v uniforme - foto XVII - Veľká Brit – 4.5.09 |zobrazeno: 4845x, komentářů: 17
Ženy v uniforme - foto XVI. - Grécko – 29.4.09 |zobrazeno: 5750x, komentářů: 13
Dajte si pozor! – 24.4.09 |zobrazeno: 6701x, komentářů: 22
Ženy v uniforme - foto XV. - Nórsko – 24.4.09 |zobrazeno: 4866x, komentářů: 10
Ženy v uniforme - foto XIV. - Peru – 22.4.09 |zobrazeno: 4330x, komentářů: 14
Ženy v uniforme - foto XIII. - Švédsko – 20.4.09 |zobrazeno: 5725x, komentářů: 27
Ženy v uniforme - foto XII. - Belgicko – 3.4.09 |zobrazeno: 5188x, komentářů: 29
Ženy v uniforme -foto XI. - Poľsko – 2.4.09 |zobrazeno: 4773x, komentářů: 31
Ženy v uniforme - foto X. - Nemecko – 1.4.09 |zobrazeno: 6026x, komentářů: 34
Ženy v uniforme - foto IX.- Taliansko – 31.3.09 |zobrazeno: 5186x, komentářů: 27
Ženy v uniforme - foto VIII. - Japonsko – 30.3.09 |zobrazeno: 5911x, komentářů: 32
Ženy v uniforme - foto VII.- Chile – 27.3.09 |zobrazeno: 5477x, komentářů: 42
Ženy v uniforme - foto VI. - Kazachstan – 26.3.09 |zobrazeno: 6763x, komentářů: 24
Ženy v uniforme - foto V. - Izrael – 24.3.09 |zobrazeno: 9968x, komentářů: 128
Ženy v uniforme - foto IV. - Ukrajina – 20.3.09 |zobrazeno: 7427x, komentářů: 27
Ženy v uniforme - foto III. - Čechy – 19.3.09 |zobrazeno: 6440x, komentářů: 54
Ženy v uniforme - foto II. - Rusko – 12.3.09 |zobrazeno: 6718x, komentářů: 72
Ženy v uniforme - foto I. - Čína – 11.3.09 |zobrazeno: 5709x, komentářů: 78
Odhalené tajomstvo Lusitánie – 2.3.09 |zobrazeno: 5221x, komentářů: 18
Alpská pevnosť – 24.2.09 |zobrazeno: 5666x, komentářů: 3
Archeologická rarita – 28.1.09 |zobrazeno: 5240x, komentářů: 18
Kotol – 16.1.09 |zobrazeno: 5897x, komentářů: 11
Enigma pod křídly Temné Orlice II. - III – 9.1.09 |zobrazeno: 5959x, komentářů: 26
Tajný nemecký výzkum – 4.12.08 |zobrazeno: 6781x, komentářů: 34
Kto uhádne kde to je? – 3.12.08 |zobrazeno: 4996x, komentářů: 33
Vreckové delostrelectvo IV. – 20.11.08 |zobrazeno: 6772x, komentářů: 2
Vreckové delostrelectvo III. – 7.11.08 |zobrazeno: 5784x, komentářů: 2
Potulky mestom – 5.11.08 |zobrazeno: 4796x, komentářů: 72
Vreckové delostrelectvo II. – 7.7.08 |zobrazeno: 5816x, komentářů: 1
Vreckové delostrelectvo I. – 27.6.08 |zobrazeno: 5683x, komentářů: 4
Symboly víťazstva – 9.6.08 |zobrazeno: 4967x, komentářů: 15
Vlastu Buriana očistili od nacistov – 20.5.08 |zobrazeno: 5168x, komentářů: 11
Slovenské hory, alebo niekoľko... – 18.3.08 |zobrazeno: 7750x, komentářů: 10
Poslední mohykáni – 11.3.08 |zobrazeno: 4944x, komentářů: 3
Custerovo Waterloo – 18.2.08 |zobrazeno: 6500x, komentářů: 5
Ako zomierali gladiátori? – 12.2.08 |zobrazeno: 6425x, komentářů: 3
Operácia Telemark – 8.2.08 |zobrazeno: 7245x, komentářů: 6
Izraelská blesková vojna – 7.2.08 |zobrazeno: 5414x, komentářů: 14
RUM - RUMÍČEK – 30.1.08 |zobrazeno: 4913x, komentářů: 17
Guľomety veľkej vojny – 2.1.08 |zobrazeno: 7716x, komentářů: 3
Mauserov zázračný „zmeták“ – 7.9.07 |zobrazeno: 7056x, komentářů: 9
Výstrel z nudy vstúpil do histórie – 13.7.07 |zobrazeno: 4994x, komentářů: 4
Lex Barker - od Tarzana k Old Shatterha – 28.6.07 |zobrazeno: 7888x, komentářů: 15
Máte doma starožitnosť ? – 12.6.07 |zobrazeno: 6971x, komentářů: 12
Templári – strážcovia palestínskeho tajo – 30.5.07 |zobrazeno: 5680x, komentářů: 5
Stalinove „lietajúce tanky“ – 10.5.07 |zobrazeno: 4813x, komentářů: 2
Port Artur - Rusko - Japonská vojna – 20.4.07 |zobrazeno: 5406x, komentářů: 2
Port Artur - Rusko -Japonská vojna II. – 2.4.07 |zobrazeno: 5065x, komentářů: 4
Rusko – Japonská vojna – 27.3.07 |zobrazeno: 5762x, komentářů: 3
Nemecké bodáky – 19.3.07 |zobrazeno: 16581x, komentářů: 9
Messerschmittova „ Kométa“ – 26.2.07 |zobrazeno: 4870x, komentářů: 18
Devín a Napoleon – 23.2.07 |zobrazeno: 6054x, komentářů: 1
Messerschmittov Emil – 21.2.07 |zobrazeno: 5189x, komentářů: 13
Pokladnica nacistov? – 16.2.07 |zobrazeno: 5960x, komentářů: 9
Grummanovské „Pekelné mačky“ – 14.2.07 |zobrazeno: 5039x, komentářů: 5
Focke – Wulf Fw 190 – okrídlené „eso“ – 30.1.07 |zobrazeno: 4991x
„Téčko“ zo studenej vojny – 26.1.07 |zobrazeno: 5936x, komentářů: 3
Oceľoví generáli – 25.1.07 |zobrazeno: 4696x, komentářů: 2
Najlepší britský tankový „krížnik“ – 23.1.07 |zobrazeno: 5013x, komentářů: 17
Sherman - ťažný kôň US Cavalry – 22.1.07 |zobrazeno: 5212x, komentářů: 3
Tankové „esá“ – 19.1.07 |zobrazeno: 5148x, komentářů: 8
Sovietske ťažké tanky – 18.1.07 |zobrazeno: 7556x, komentářů: 12
Od Renaulta po LT – 38 – 11.1.07 |zobrazeno: 6289x, komentářů: 1
PANTHER – najlepšia z veľkých mačiek – 10.1.07 |zobrazeno: 5891x, komentářů: 11
„KONIGSTIGER“ – dravec medzi tankami – 8.1.07 |zobrazeno: 6454x, komentářů: 26
Jamato a Musaši – najväčšie na svete – 4.1.07 |zobrazeno: 5630x, komentářů: 2
Nemecké ponorky-slávne U-booty – 2.1.07 |zobrazeno: 5260x, komentářů: 1
„Sršeň“, ktorý bodol Tokio – 2.1.07 |zobrazeno: 5403x, komentářů: 1
Povestné zrkadlo z Pernštejna – 22.12.06 |zobrazeno: 5040x, komentářů: 4
Piráti – 19.12.06 |zobrazeno: 5766x, komentářů: 7
Univerzálny guľomet MG 42 / MG 3 – 13.12.06 |zobrazeno: 8563x, komentářů: 13
Walther P-38 a P-1 – 4.12.06 |zobrazeno: 7777x, komentářů: 13
MAT 49 – 1.12.06 |zobrazeno: 5700x, komentářů: 4
Thompsonov „ Tommy – gun“ – 27.11.06 |zobrazeno: 5335x, komentářů: 6
Maxim – prvý automatický guľomet – 22.11.06 |zobrazeno: 7600x, komentářů: 6
Kontroverzný maršál – 20.11.06 |zobrazeno: 4857x, komentářů: 6
Z Wehrmachtu do NATO – 14.11.06 |zobrazeno: 5233x, komentářů: 8
Útočná pištoľ STEYR M 1912/P-16 II. – 13.11.06 |zobrazeno: 6156x, komentářů: 4
Útočná pištoľ STEYR M 1912/P-16 I. – 10.11.06 |zobrazeno: 7247x, komentářů: 88
Zmiznutie vojakov – 9.11.06 |zobrazeno: 4829x, komentářů: 13
Československý bodák vz. 1924 – 8.11.06 |zobrazeno: 8529x, komentářů: 2
Československý bodák vz. 24 – 6.11.06 |zobrazeno: 7752x, komentářů: 16
Československý bodák vz. 1924 – 31.10.06 |zobrazeno: 6348x, komentářů: 13
Pes – priateľ i bojovník – 30.10.06 |zobrazeno: 6465x, komentářů: 3
Objav tajnej chodby v Banskej Bystrici – 25.10.06 |zobrazeno: 6226x, komentářů: 2
Nález strieborného pokladu na Slovensku – 24.10.06 |zobrazeno: 6749x, komentářů: 13
Chýbalo tak málo V. - Tajné nemecké pro – 19.10.06 |zobrazeno: 5551x, komentářů: 9
Chýbalo tak málo IV. – 13.10.06 |zobrazeno: 5199x, komentářů: 7
Chýbalo tak málo III. - Tajné nemecké p – 9.10.06 |zobrazeno: 5350x, komentářů: 5
Chýbalo tak málo II. - Tajné nemecké pr – 26.9.06 |zobrazeno: 5121x, komentářů: 9
Chýbalo tak málo I. – 22.9.06 |zobrazeno: 4946x, komentářů: 7
Henryovka – 19.9.06 |zobrazeno: 8398x, komentářů: 2
Necháme sa zožrať ? – 13.9.06 |zobrazeno: 6283x, komentářů: 31
Ozbrojené sily ruského štátu – 11.9.06 |zobrazeno: 5233x, komentářů: 4
Ozbrojené sily ruského štátu – 6.9.06 |zobrazeno: 5153x, komentářů: 4
Vozidlá pre „Blitzkrieg“ – 16.8.06 |zobrazeno: 6130x, komentářů: 2
Zradca stále nejasný – 8.8.06 |zobrazeno: 4650x, komentářů: 13
Fajnšmekri a gavalieri – 3.7.06 |zobrazeno: 8093x, komentářů: 11
Povstalecké pancierové vlaky – 19.6.06 |zobrazeno: 7126x, komentářů: 13
Posledná nemecká misia do Japonska – 22.5.06 |zobrazeno: 5354x, komentářů: 5
A opäť zopár ROP-íkov k popozeraniu – 27.4.06 |zobrazeno: 4503x, komentářů: 15
A zopár zaujímavých ROP - íkov – 20.4.06 |zobrazeno: 4720x, komentářů: 5
Knowsley – 13.4.06 |zobrazeno: 5290x, komentářů: 16
Lidická tragédia z pohľadu mágie – 11.4.06 |zobrazeno: 4817x, komentářů: 6
El Alamein II. – 6.4.06 |zobrazeno: 4655x, komentářů: 1
El Alamein I. – 31.3.06 |zobrazeno: 4797x, komentářů: 8
Vojenské revolvery – 21.3.06 |zobrazeno: 7688x, komentářů: 3
Nebezpečná „olejnička“ – 16.3.06 |zobrazeno: 7369x, komentářů: 11
Kulomet Bren – 15.3.06 |zobrazeno: 7109x, komentářů: 7
Nebelwerfer, Kaťuša a ďalšie – 9.3.06 |zobrazeno: 7644x, komentářů: 8
Slávne nemecké „Osemdesiatosmičky“ – 1.3.06 |zobrazeno: 5378x, komentářů: 4
Muránská planina – 26.2.06 |zobrazeno: 5884x, komentářů: 5
Banderovci VIII – 15.2.06 |zobrazeno: 6529x, komentářů: 44
Banderovci VII. – 10.2.06 |zobrazeno: 6138x, komentářů: 6
Banderovci VI. – 6.2.06 |zobrazeno: 6041x, komentářů: 4
Banderovci V. – 31.1.06 |zobrazeno: 6325x, komentářů: 6
Banderovci IV. – 26.1.06 |zobrazeno: 5724x, komentářů: 14
Banderovci III. – 23.1.06 |zobrazeno: 5572x, komentářů: 3
Banderovci II. – 11.1.06 |zobrazeno: 6365x, komentářů: 9
Banderovci na Slovensku I. – 4.1.06 |zobrazeno: 7287x, komentářů: 3
PPŠ - 41 Špagin – 19.12.05 |zobrazeno: 10310x, komentářů: 12
Dva krátké články od Miriho – 13.12.05 |zobrazeno: 4710x, komentářů: 1
Bájne poklady – 22.11.05 |zobrazeno: 5027x, komentářů: 8
Pravda o tzv.čiernych barónoch – 9.11.05 |zobrazeno: 5536x, komentářů: 6
Mýty, fakty a skutočnosti tretej ríše – 18.10.05 |zobrazeno: 5584x, komentářů: 3
Guľometné uzávery: Brezno a okolie – 17.10.05 |zobrazeno: 6192x, komentářů: 5
Templári na Slovensku a ich poklady – 21.9.05 |zobrazeno: 11604x, komentářů: 8
Barbakan odkrýva svoje poklady – 8.9.05 |zobrazeno: 5792x, komentářů: 1
Poklady? – 12.8.05 |zobrazeno: 5706x, komentářů: 5
Od samonabíjacej pušky k útočnej – 11.8.05 |zobrazeno: 5924x, komentářů: 2
Záhada Thorovho kladiva – 14.7.05 |zobrazeno: 6380x
Zrod samopalu – 12.7.05 |zobrazeno: 5305x, komentářů: 1
Prvé tanky na bojiskách – 30.6.05 |zobrazeno: 8549x, komentářů: 1
Podzemné mesto – 21.6.05 |zobrazeno: 5719x, komentářů: 2
Poklady tretej ríše – 2.6.05 |zobrazeno: 5751x, komentářů: 3
Dva článečky od Miriho – 27.5.05 |zobrazeno: 5345x, komentářů: 1
Aligátor - detektor – 20.5.05 |zobrazeno: 6011x, komentářů: 4
Nemecká kapitulácia – 19.5.05 |zobrazeno: 5443x, komentářů: 1

 
Půdovky atd.:

Niger bankovka – 27.9.13 |zobrazeno: 4776x, komentářů: 4
Bedňa pokladov III – 27.9.13 |zobrazeno: 4481x, komentářů: 5
Bedňa pokladov II. – 25.9.13 |zobrazeno: 4504x, komentářů: 6
Bedňa pokladov I. – 24.9.13 |zobrazeno: 4373x, komentářů: 13
Pečatítko? – 18.9.13 |zobrazeno: 4658x, komentářů: 2
Určenie rádu – 18.9.13 |zobrazeno: 4859x, komentářů: 17
Len tak na pokuk – 18.2.13 |zobrazeno: 4714x, komentářů: 40
Půdovky – 12.2.13 |zobrazeno: 4889x, komentářů: 9
Krabička SA – 5.3.09 |zobrazeno: 4918x, komentářů: 19
Fungl nové púzdro na "mobil" – 27.2.09 |zobrazeno: 5211x, komentářů: 14
Gumené púzdro na bodák – 26.2.09 |zobrazeno: 4843x, komentářů: 11
Maska – 25.2.09 |zobrazeno: 4778x, komentářů: 11
Vojenské príručky – 23.2.09 |zobrazeno: 5306x, komentářů: 3
Sklo II. – 19.2.09 |zobrazeno: 4896x, komentářů: 14
Baterky – 16.2.09 |zobrazeno: 4824x, komentářů: 9
Sklo – 13.2.09 |zobrazeno: 4862x, komentářů: 4
Mlynček a žehľa – 11.2.09 |zobrazeno: 4745x, komentářů: 6
Zásobníková kapsa SA rady AK – 9.2.09 |zobrazeno: 4608x
Panzer vak SA – 6.2.09 |zobrazeno: 4782x, komentářů: 12
Granátové kapsy SA – 5.2.09 |zobrazeno: 4799x, komentářů: 2
Mlynček TRAMP – 3.2.09 |zobrazeno: 6170x, komentářů: 10
Vojenský vak – 2.2.09 |zobrazeno: 5348x, komentářů: 7
Mapová taška – 30.1.09 |zobrazeno: 5056x, komentářů: 11
Colt z "divadelnej" almary – 26.1.09 |zobrazeno: 4875x, komentářů: 10
Zopár odznáčikov – 22.1.09 |zobrazeno: 4591x, komentářů: 26
Gombíky – 19.1.09 |zobrazeno: 5126x, komentářů: 7
Guľometný pás po SA – 15.1.09 |zobrazeno: 6261x, komentářů: 12
Nábojový opasok domáceho kutila – 13.1.09 |zobrazeno: 4992x, komentářů: 4
Gombíky – 19.12.08 |zobrazeno: 7095x, komentářů: 6
Nález zo starého sekretára – 28.11.08 |zobrazeno: 4871x, komentářů: 4
Medaile – 26.11.08 |zobrazeno: 4914x, komentářů: 5
Čo dalo humno – 4.12.07 |zobrazeno: 5125x, komentářů: 6
Zopár čačiek k popozeraniu – 28.11.07 |zobrazeno: 4943x, komentářů: 10
Upravený kordík – 7.11.07 |zobrazeno: 5608x, komentářů: 11
Obrúsok - utierka Wehrmachtu? – 23.10.07 |zobrazeno: 5005x, komentářů: 12
Kordík – 17.10.07 |zobrazeno: 5221x, komentářů: 18

 
Rady a návody:

LW prilba M42 – 21.11.14 |zobrazeno: 6260x, komentářů: 9

 Jediný český časopis zaměřený na hledání s detektory kovů!


 Nabídka detektory kovů
XP Goldmaxx PRO-270 - detektor kovů - Detektory kovů
XP Goldmaxx PRO-270 - detektor kovů


Cena: 19690 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 2910 Kč

Nebo na výhodné splátky!
více

 Příslušenství - detektory
Rýžovací pánev Goldenboy - Detektory kovů
Rýžovací pánev Goldenboy


Cena: 460 Kč
!!!AKCE!!!
Ušetříte: 80 Kč
více

 Kde to nejvíce žije?
Pomoc s určením
zob.: 3179x, kom.: 23
Kousky z Fw-190
zob.: 2924x, kom.: 22
Záchrana policajtů před bagrem
zob.: 1731x, kom.: 18
Originál kousky
zob.: 1059x, kom.: 17
Zapaľovač aj.
zob.: 1019x, kom.: 16

 Barva pozadí webu
[černá] | [bílá]

 Počasí
Hledačská předpověď počasí - detektory kovů Hledačská předpověď počasí- detektory kovů Hledačská předpověď počasí - detektory kovů

Nová inteligentní dohledávačka XP MI-6 - detektor kovů[aktuality]|[obchod-detektory]|[top 10]|[fórum]|[Jak přispívat?]| Sdílet

Detektory kovů, detektor © DETEKTORWEB.CZ 2003 – 2019, všechna práva vyhrazena.  Design & webhosting by Hostováno na 4ME.CZ. Profesionální webhosting!4ME.CZ